Räddningstjänsten Mälardalen (RTMD)

Vill du vara med och skapa ett tryggare samhälle?

Räddningstjänstens uppdrag, förutom utryckning, består till stor del av att förebygga olyckor och bränder samt begränsa skador på människor, miljö och egendom. För att klara våra uppdrag, som ofta kommer när vi som minst anar det, skall vi vara väl förberedda, övade och tränade för det oväntade.

Brandman
Om olyckan inträffar är det brandmannen som tar hand om konsekvenserna av olyckan. Det kan till exempel vara trafikolyckor, bränder, drunkningstillbud och djurlivräddning med mera. I det dagliga arbetet ingår det därför att öva och träna för att på bästa sätt vara förberedd. En brandman jobbar också förebyggande med information och utbildning till allmänheten.

Brandingenjör
En brandingenjör jobbar med kvalificerade utredningar och bedömningar. Ofta samarbetar ingenjören med andra myndigheter och organisationer vilket gör arbetet utåtriktat och varierat. Vid större utryckningar och mer komplicerade olyckor är brandingenjören även ansvarig som räddningsledare.

ADRESS
Räddningstjänsten Mälardalen
Vallbyleden 9, 721 87 VÄSTERÅS

Telefon: 010-179 82 00

Yrken

 
 

Utbildningsvägar

Brandmän utbildas på en tvåårig eftergymnasial utbildning på
MSB:s skolor (www.msb.se/brandman).

Brandingenjörer utbildas på högskolorna i Lund och Luleå.
www.brand.lth.se
www.ltu.se/brand