Saab AB

På försvarsföretaget Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor och partner runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.
Tillsammans skapar vi på Saab innovativa lösningar på komplexa problem. Våra engagerade medar-betare arbetar med hundratals produkter, tjänster och lösningar inom allt från flyg, ubåtar och robotsystem till samhällssäkerhet, logistik och mycket annat.

Saab är också ett företag med möjligheter. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du kan påverka din egen utveckling. Vi investerar i våra ledare, identifierar och vårdar talanger och uppmuntrar att du provar flera olika yrkesroller inom företaget, kanske även utomlands.

Företagskulturen hos oss respekterar varje medarbetares behov av en bra balans mellan arbete och fritid. Särskilt stolta är vi över att vara en av de attraktivaste arbets-givarna i Sverige bland ingenjörsstudenter, enligt den svenska Universumrankingen.

Vill du bli en av oss? Gå in på vår webbplats och läs om vilka möjlig-heter som finns för just dig! Du kan också följa oss i sociala medier.

ADRESS
Saab AB
732 81 ARBOGA

Telefon: 0589-800 00