Aspen

DET LILLA I DET STORA MED STORA MÖJLIGHETER

Aspenbränslet skapades för drygt 30 år sedan för att förbättra arbetsvillkoren för skogsarbetare som blev sjuka av utsläpp från motorsågar. Idag är det rena bränslet en internationell framgångsprodukt. Varumärket Aspen erbjuder miljöanpassade bränslen för de flesta bensindrivna småmotorer inom allt från trädgårds- och skogsarbete, till båtliv och motorsport. Huvudkontoret i Hindås utanför Göteborg rymmer såväl forskning och utveckling som produktion, distribution, marknadsföring och försäljning.

Aspen AB är ett svenskt bolag med bas i Hindås utanför Göteborg. Aspen har också bolag i Europa, USA och Sydkorea samt produktion i Sverige, Frankrike och Storbritannien. Vi säljer våra produkter i ett 30-tal länder.

Aspen är en del av Lantmännen – en stor internationell koncern som verkar inom lantbruk, maskiner, bioenergi, livsmedel och fastigheter. Trots Lantmännenkoncernens storlek värnar vi inom Aspen om de korta beslutsvägarna och den entreprenörsanda som gör vårt arbete roligt. Vi befinner oss i en spännande expansionsfas inom smörjmedel och specialbränsle.

På anläggningen i Hindås arbetar kollektivarbetare och tjänstemän bl.a. inom roller som säljare, ekonomer, tekniker, produktionsmedarbetare, logistikmedarbetare, kvalitets- och miljöingenjörer. Hos oss finner du ett arbete med trevliga kollegor, givande utmaningar med hög förändringstakt och innovationsvilja.

ikmedarbetare, kvalitets- och miljöingenjörer. Hos oss finner du ett arbete med trevliga kollegor, givande utmaningar och hög förändringstakt och innovationsvilja.