Aspen

DET LILLA I DET STORA MED STORA MÖJLIGHETER

Aspenbränslet skapades för 30 år sedan för att förbättra arbetsvillkoren för skogsarbetare som blev sjuka av utsläpp från motorsågar. Idag är det rena bränslet en internationell framgångsprodukt. Varumärket Aspen erbjuder miljöanpassade bränslen för de flesta bensindrivna småmotorer inom allt från trädgårds- och skogsarbete, till båtliv och motorsport. Huvudkontoret i Hindås utanför Göteborg rymmer såväl forskning och utveckling som produktion, distribution, marknadsföring och försäljning.

Vi är en stor internationell koncern med spännande affärer i hela värdekedjan – från själva grodden i jorden till maten på bordet. Med vår bredd av affärer inom lantbruk, maskiner, bioenergi, livsmedel och fastigheter kan vi erbjuda varierande karriärmöjligheter i olika branscher, länder, bolag och kompetensområden. Trots Lantmännenkoncernens storlek värnar vi inom Lantmännen Aspen om de korta beslutsvägarna och den entreprenörsanda som finns och krävs för att sköta jobbet. Vår omvärld förändras och det ställer krav på oss medarbetare att hela tiden vara beredd att anta nya utmaningar och vara flexibel i vårt arbetssätt.

Lantmännen Aspen befinner sig i en spännande fas med vidare expansion inom smörjmedel och specialbränsle. På anläggningen i Hindås sysselsätter vi både kollektivarbetare och tjänstemän bl.a. inom roller som säljare, ekonomer, tekniker, produktionsmedarbetare, logistikmedarbetare, kvalitets- och miljöingenjörer. Hos oss finner du ett arbete med trevliga kollegor, givande utmaningar och hög förändringstakt och innovationsvilja.