Lantmännen Reppe

Lantmännen Reppe AB grundades 1876. Idag är vi en högteknologisk processindustri med allt vad det innebär och här har vi medarbetare från de flesta yrkeskategorierna.

Vår huvudsakliga marknad är livsmedels och pappersindustrin. I dessa industriområden finns det nästan alltid behov av duktig och kompetent personal. Det viktigaste för oss är ditt engagemang och ditt intresse.

DET LILLA I DET STORA MED STORA MÖJLIGHETER
Vi är en stor internationell koncern med spännande affärer i hela värdekedjan – från själva grodden i jorden till maten på bordet. Med vår bredd av affärer inom lantbruk, maskiner, bioenergi, livsmedel och fastigheter kan vi erbjuda varierande karriärmöjligheter i olika branscher, länder, bolag och kompetensområden.

Trots Lantmännenkoncernens storlek värnar vi inom Lantmännen Reppe om de korta beslutsvägarna och den entreprenörsanda som finns och krävs för att sköta jobbet. Vår omvärld förändras och det ställer krav på oss medarbetare att hela tiden vara beredd att anta nya utmaningar och vara flexibel i vårt arbetssätt.

DIN FRAMTID
På Lantmännen Reppe AB får du arbeta i ett bolag där det finns möjligheter internt såväl som via koncernen gå vidare i karriären. Vi präglas av sunda värderingar och arbetar hela tiden med kvalitet, effektivitet och utveckling. Vår råvara är vete vilket naturligtvis bidrar till vår positiva syn på hållbarhet och miljö.