Svenska kyrkan Göteborgs stift

Bygg framtiden!

Vad vill du med ditt liv? Att arbeta med människor betyder mycket både för en själv och för dem man möter, ett viktigt jobb! Med ett arbete i Svenska kyrkan möter du varje dag människor i olika åldrar och livssituationer, var med och bygg framtiden.

SVENSKA KYRKAN, EN VIKTIG ARBETSPLATS
Svenska kyrkan är fortfarande en viktig plats där människor får uttrycka både glädje och sorg, en plats som vill uppmärksamma frågor om livet, fördjupning i kristen tro och ansvarstagande för medmänniskor och världen. Svenska kyrkan uppmuntrar till möten, att prata om allt som gäller livet och är viktigt. Här finns människor som lyssnar och tar livet på allvar, någon att prata med. Svenska kyrkan är en stor samarbetspartner i samhället, både i skolor, på sjukhus, i kommuner och på andra arbetsplatser. Svenska kyrkan - en tänkbar arbetsplats för många!

UNG I DEN VÄRLDSVIDA KYRKAN
är ett utbytesprogram där unga människor mellan 18 och 30 år får möjlighet att under tre månader i ett annat land, se och vara del av kyrkan i ett globalt perspektiv. Som utbildad medarbetare i Svenska kyrkan har du också möjlighet att arbeta utomlands. Läs mer.

FYRA YRKEN I KYRKAN
Svenska kyrkan har ett eget utbildningsinstitut, det har Utbildningsansvar för fyra olika yrken:
• Diakon - med inriktning på kyrkans praktiska omsorgsarbete
• Församlingspedagog - med inriktning på undervisning, ofta bland barn och unga
• Kyrkomusiker - med inriktning på musik- och körverksamhet
• Präst - med inriktning på gudstjänst- firande och undervisning

Grunden för utbildning till diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker och präst är en kristen tro, utöver det krävs utbildning i olika steg. Svenska kyrkan är indelad i 13 regioner som kallas stift. I både Skara- och Göteborgs stift arbetar personer med ansvar för studievägledning. Ta kontakt med någon av dem om du vill veta mer. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.
På Svenska kyrkans utbildningsinstituts webbsida kan du läsa mer om hur man utbildar sig inom Svenska kyrkan.

FLER YRKEN I SVENSKA KYRKAN
Svenska kyrkan är en arbetsplats med över 22 000 skickliga yrkesutövare och här finns många fler yrkeskategorier som Svenska kyrkan inte själva har utbildningsansvar för. En del församlingar har egna förskolor och fritidshem med förskollärare och fritidspedagoger, andra anställda arbetar med frågor som IT, kommunikation, administration, ekonomi samt med skötsel av kyrkogårdar och fastigheter och mycket mer.

PRÖVA PÅ?
Om du vill veta mer om hur det är att arbeta i Svenska kyrkan gör du det bäst genom att kontakta någon i församlingen där du bor eller går i skolan. Att engagera sig ideellt är ett bra sätt att prova hur man trivs med arbete i Svenska kyrkan. Man kan då testa olika inriktningar och arbetsområden. Du hittar kontaktuppgifter till önskad församling via sökfunktionen längst upp till höger på www.svenskakyrkan.se