Volvo Group Trucks Operations Köping

En fartfylld arbetsplats i en internationell miljö

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Verksamheten i Köping tillhör enheten Volvo Group Trucks Operations som omfattar all produktion av koncernens motorer och växellådor samt all produktion av lastbilar under varumärkena Volvo, Renault, Mack och UD. Inom Group Trucks Operations ryms även reservdelsförsörjning och logistikverksamhet.

KÖPING
Här finns en historia som sträcker sig mer än hundrafemtio år tillbaka i tiden. Idag kan vi visa upp en modern produktionsanläggning med hög datoriserings- och automatiseringsgrad. Vi är Volvos centrum för transmissioner och tillverkar växellådor till lastbilar, anläggningsmaskiner och bussar samt drev till båtar.

UTBILDNING
Volvo i Köping har ett nära samarbete med skolan. Vi är representerade i såväl Teknikcollege Västra Mälardalen där olika program med teknisk inriktning ingår, som i skolans programråd. Vi har varit med och tagit fram Ullvigymnasiets Industritekniska program, ett yrkesprogram med inriktning på produkt- och maskinteknik, där eleverna förbereds för arbete inom tillverkningsindustrin. I utbildningen ingår 15 veckor arbetsplatsförlagt lärande (APL). Andra utbildningar som ingår i Teknikcollege Västra Mälardalen är Teknikprogrammet med inriktning design och produktutveckling samt El- och energiprogrammet med inriktning automation.

Varje sommar tar vi emot hälften av de elever som får sommarjobb via Teknikcollege Västra Mälardalen.

MÖJLIGHETER 
Alla på Volvo i Köping har produktionen och våra produkter som gemensam nämnare. Merparten av de anställda arbetar direkt i produktionen medan andra finns inom produktionsstödjande verksamheter som teknik, kvalitet, logistik och underhåll. Det finns även yrken representerade inom ekonomi, information, miljö och HR.

Vill du vara med oss på vår fortsatta resa? Vi kan erbjuda intressanta och utmanande jobb, där du blir en viktig kugge i företaget och en i teamet.