Test

Vad är detta?

Jobsafari har utvecklat ett persontypstest. Detta persontypstest kan ge dig en värdefull insikt om dig själv och andra. Det är av stor betydelse när du ska söka ett jobb som bäst passar dig. Det är också värdefullt att känna till sin persontyp då du ska till en anställningsintervju.

Är det ett test?

Detta är inte ett test egentligen, det är mer en slags personlighetsindikator, så det finns inga svar som är rätt eller fel. Det är du som avgör vad som bäst passar in på dig. Dina svar kan bidra till att ge dig insikt i hur du inhämtar och behandlar information.

Gör så här

Klicka på länken nedan.

  • Svara på frågor så ärligt du kan men fundera inte för mycket.
  • Testet bör inte ta mer än cirka 5 minuter.
  • När du är klar, skriv ner de förslag du får på olika yrken/yrkesområden.
  • Gå tillbaka till www.framtidsvalet.se och sök upp de olika yrkesområdena och läs mer om de yrken som finns där.
  • Kom ihåg, det är du och dina intressen som bestämmer vilken utbildning och vilket yrke du ska välja, inte testet. Det är bara för att du ska få en uppfattning om vilka jobb som skulle kunna intressera dig.

Jag vill göra testet