Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan är en fyraårig utbildning som förbereder dig för arbete, fortsatta studier, samhällsliv och vuxenliv.

I gymnasiesärskolan går ungdomar med en funktionsnedsättning och som därför inte kan gå i gymnasieskolan. Du kan välja att gå gymnasiesärskolan efter avslutad grundsärskola eller träningsskola.

Program
Gymnasiesärskolan erbjuder nationella, specialutformade och individuella program. De olika programmen är främst inriktade på yrkesförberedelser. Alla program är 4-åriga och innefattar minst 3 600 timmar. Minst 22 veckor av utbildningen är du ute på en arbetsplats.

På nationella och specialutformade program är tiden uppdelad på kärnämnen, karaktärsämnen och valbara kurser. Kärnämnena är svenska, engelska, samhällskunskap, religionskunskap, matematik, idrott och hälsa samt estetisk verksamhet.

Nationella Program
Det finns nio nationella program:

Specialutformade Program
Ett specialutformat program har samma omfattning och nivå som de nationella. Det innehåller samtliga kärnämnen och är fyraårigt. Det som skiljer sig är kombinationen av yrkesämnen. Ett specialutformat program kan vara uppbyggt av nationella eller lokala kurser.

Individuella program
För dig som inte kan eller vill gå på ett nationellt eller specialutformat program finns det individuella programmet. Här läser du ämnesområden istället för ämnen. Du lär dig mer om till exempel kommunikation, människan och naturen.

Ett individuellt program kan…

  • Förbereda dig för att senare kunna gå över på ett nationellt program eller ett specialutformat program
  • Ge dig yrkesträning
  • Ge dig verksamhetsträning
  • Möta speciella behov som du har

Betyg
Om du läser gymnasiesärskola får du betyg. Det högsta betyg du kan få är A och det lägsta betyg du kan får är E. För varje ämne i gymnasiesärskolan finns en ämnesplan med poängsatta kurser.  Du får betyg när en kurs är avslutad.

Gymnasiesärskolebevis 
Efter fyra år i gymnasiesärskolan får du ett gymnasiesärskolebevis. Där står alla kurser eller ämnesområden som du har läst och de betyg du har fått och visar vilka kunskaper och erfarenheter du har med dig efter gymnasiesärskolan. Om du har godkända betyg i kurser som tillsammans är 2 500 poäng har du en fullständig gymnasiesärskoleutbildning.

På alla nationella program läser man så här:
På de nationella programmen finns ämnen som alla ska studera. De kallas för gymnasiesärskolegemensamma ämnen. De är engelska, estetisk verksamhet, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk.

Du läser även fler ämnen som ger dig mer kunskaper inom det område du valt. De ämnena kallas för programfördjupning. Eftersom olika skolor kan erbjuda olika ämnen som programfördjupning kan du ta kontakt med den skolan du söker till och fråga vilken programfördjupning som finns.

Du gör också ett individuellt val. Du får själv välja några ämnen som inte hör till programmet men kan läsas av alla elever på skolan.

Om du klarar av kan rektor bestämma att du får läsa kurser eller ämnen som finns på gymnasieskolan. På det sättet får du större utmaningar i dina studier.

Du tränar på och använder de kunskaper du får på programmet på en arbetsplats. Det kallas för arbetsplatsförlagt lärande, apl.

För att visa att du är väl förberedd för de arbetsuppgifter du lärt dig gör du ett gymnasiesärskolearbete. Eftersom gymnasiesärskolearbetet ska visa helheten i din utbildning gör du det i slutet av din utbildning.

Du har en individuell studieplan. I den står det vilka ämnen och kurser du läser under din gymnasietid. Alla beslut om vad du ska läsa ska finnas med i den individuella studieplanen.

 

Film om gymnasiesärskolans program, textad från Skolverket.