Karlshamn Fria Läroverk

På Karlshamn Fria Läroverk bryr vi oss inte om du har med dig toppbetyg från högstadiet eller inte, men vi kräver att du är ambitiös med dina studier.

Hos oss får du engagerade lärare, trygghet och studiero. Vi lägger stort fokus på idrott och träning eftersom forskningsresultat från hela världen visar att den som rör på sig också presterar bättre i skolan.

Vad vill du göra och vem vill du bli? Vilka förutsättningar vill du ha när du är färdig med gymnasiet? Fundera på det, och var modig när du fattar ditt beslut. På Karlshamn Fria Läroverk får vi tre år tillsammans där du kan förvänta dig att bli stöttad för att nå dina mål.

ADRESS  
Fria Läroverken Karlshamn
Kungsgatan 61
374 38 KARLSHAMN

Telefon: 070-265 01 43

PROGRAM OCH INRIKTNINGAR

El- och energiprogrammet, EE
- Dator- och kommunikationsteknik
Estetiska programmet, ES
- Estetik och media
Handels- och administrationsprogrammet, HA
- Handel och service
Hantverksprogrammet, HV
- Frisör
Introduktionsprogram
- IMPRE och IMPRO
Naturvetenskapsprogrammet, NA
- Naturvetenskap
Samhällsvetenskapsprogrammet, SA
- Medier, information och kommunikation