Nils Holgerssongymnasiet

Vi är rätt skola för dig

Vi är rätt skola för dig som vill ha en yrkesutbildning som leder till jobb och behörighet till vidare studier.
På vårt skolområde finns det ett stort skoljordbruk, ko- och svinstall, smådjursavdelning med bland annat kaniner, hamstrar, chinchillor. Vi har fyra körgårdar för våra lastbilar och anläggningsmaskiner. I våra verkstäder kan du som elev mecka med bilar och andra fordon. Detta skapar bra förutsättningar för dig att träna de färdigheter som du behöver i arbetslivet.
På skolan finns ett internat för 60 boende.

ADRESS
Nils Holgerssongymnasiet
274 80 SKURUP

Telefon: 0411-53 63 41

Program

BAANL - Bygg och anläggning - Anläggningsfordon
BAMAR - Bygg och anläggning - Mark och anläggning
FTTRA - Fordons- och transport- Transport
FTPER - Fordons- och transport- Personbil
NBDJU - Naturbruk- Djurvård
NBLAN - Naturbruk - Lantbruk
Gymnasiesärskola
Introduktionsprogram