Flyinge Hästsportgymnasium/Ridskolan Strömsholm

Unik utbildning i underbar miljö för dig som vill arbeta med hästar

Är du sugen på att arbeta inom den ständigt växande hästnäringen?

Flyinge Hästsportgymnasium har en unik utbildning för dig som vill arbeta med hästens hållbarhet, drift och skötsel av en hästsportanläggning.

NY YRKESUTBILDNING
Från och med läsåret 2019/2020 ger Flyinges Hästportgymnasium yrkesutbildningen Hästskötare, inriktning drift och skötsel av hästsportanläggning. En möjlighet som enbart Flyinge Hästsportgymnasium kan erbjuda. Eleverna genomgår även utbildningen till hästskötare och kan avlägga yrkesprovet för hästskötare. Fokus i utbildningen ligger på hästkunskap och hästhantering, skötsel och drift av hästsportanläggning, banunderlag samt ridning och körning. Du kan genom dina individuella val i årskurs 2 och 3 läsa högskoleförberedande kurser och kunna söka in på universitet/högskola efter gymnasieexamen.

FANTASTISKA LÄRARE
På Flyinge Hästsportgymnasium finns fantastiska lärare. Vår kunniga personal i både praktiska och teoretiska ämnen tillsammans med våra mycket välutbildade hästar ger dig rätt förutsättningar att utvecklas. Här varvas teoriämnen med praktiska moment både i stallmiljöer, på ridhästen och bakom körhästen. Du har arbetsplatsförlagt lärande både i Sverige och utomlands. Dessutom bedrivs all undervisning på klassisk hästmark i en underbar miljö med moderna faciliteter.

FORTSATTA STUDIER
Efter utbildningen kan du arbeta som hästskötare med specialinriktning drift och skötsel, fokus banor och underlag. Du har en bra grund om du vill gå vidare till Hippologprogrammet eller någon annan eftergymnasial hästutbildning. Du har även en bra grund för att vidareutbilda dig till tränare.

RIKSINTAG OCH ELEVBOENDE
Utbildningen är riksrekryterande så du kan söka oavsett var i Norden du bor. Vi har fina boendemöjligheter i fräscha elevhem. Har du lång resväg och behöver bo på skolan kan du få inackorderingstillägg via CSN.

 

Ridsportgymnasiet Strömsholm har en unik utbildning för dig som vill arbeta med häst, utbildning och utveckling.

NY YRKESUTBILDNING
Från och med läsåret 2019/2020 ger Ridsportgymnasium Strömsholm yrkesutbildningen Svensk Ridlärare I. En möjlighet som enbart Ridskolan Strömsholm kan erbjuda. Eleverna genomgår även
utbildningen till hästskötare och kan avlägga yrkesprovet för hästskötare. Fokus i utbildningen ligger på hästkunskap och hästhantering, ridning, undervisningsmetodik, ledarskap, ridlära och hästens olika användningsområden. Du kan genom dina individuella val i årskurs 2 och 3 läsa högskoleförberedande kurser och kunna söka in på universitet/högskola efter gymnasieexamen.

FANTASTISKA LÄRARE
På Ridskolan Strömsholm finns fantastiska lärare. Vår kunniga personal i både praktiska och teoretiska ämnen tillsammans med våra mycket välutbildade hästar ger dig rätt förutsättningar för att utvecklas. Här varvas teoriämnen med praktiska moment både i stall och på hästryggen. Du har också arbetsplatsförlagt lärande både i Sverige och utomlands. Dessutom bedrivs all undervisning på klassisk hästmark i en underbar miljö med moderna faciliteter.

FORTSATTA STUDIER
Efter utbildningen kan du arbeta som ridlärare. Du kan även välja att vidareutbilda dig till Svensk Ridlärare II eller III. Du har dessutom en bra grund om du vill gå vidare till Hippologprogrammet eller någon annan eftergymnasial hästutbildning. Du har även en bra grund för att vidareutbilda dig till tränare.

RIKSINTAG OCH ELEVBOENDE
Utbildningen är riksrekryterande så du kan söka oavsett var i Norden du bor. Vi har fina boendemöjligheter i fräscha elevhem. Har du lång resväg och behöver bo på skolan kan du få inackorderingstillägg via CSN.

ADRESS

Flyinge Hästsportgymnasium
Flyinge Kungsgård, 247 93 FLYINGE

Telefon: 046-649 00

Ridskolan Strömsholm
Stallbacken 6
734 94 STRÖMSHOLM

Telefon: 0220-451 00

Program

FLYINGE HÄSTSPORTGYMNASIUM
Flyinge Hästsportgymnasium ger ett naturbruksprogrammet med särskild variant skötsel och drift av hästsportanläggning, där eleverna efter avslutad utbildning har yrkesutgång hästskötare med inriktning skötsel och drift av hästsportanläggning. Utbildningen är riksrekryterande. Antagning sker via betyg. Det finns möjlighet att läsa in högskolebehörighet.

RIDSKOLAN STRÖMSHOLMS
Ridsportgymnasiet Strömsholm är ett naturbruksprogrammet med särskild variant, där eleverna efter avslutad utbildning har yrkesutgång Svensk Ridlärare 1. Utbildningen är riksrekryterande. Antagning sker både via betyg och antagningsprov. Det finns möjlighet att läsa in högskolebehörighet.