Göranssonska Skolan

SANDVIKENS TEKNISKA GYMNASIUM

Göranssonska Skolan startades 2002 av Sandvik AB och Sandvikens kom-mun. Sandvik är en global, högteknologisk verkstadskoncern med ca 43 000 anställda. Tillsammans har vi på skolan skapat en av Sveriges främsta tekniska gymnasieskolor som ska kunna tillgodose industrins växande behov av kompetenta tekniker, samt för de elever som läser vidare – framtida ingenjörer.

UTBILDNINGEN
Göranssonska Skolan är ett 3-årigt industritekniskt gymnasium där du har möjlighet att läsa ett utökat program. Under de tre åren som utbildningen pågår får du en gedigen allmän utbildning tillsammans med kurser inom bearbetningsteknik och processautomation.
Samtliga elever erbjuds grundläggande behörighet till högskolan. Genom valfriheten inom programmet kan man även skaffa sig den särskilda behörigheten som krävs för teknisk utbildning på universitet och högskolor, sammanlagt 3400 poäng. Vår utbildning ger dig även goda förut-sättningar att gå direkt ut i arbetslivet efter avslutad utbildning. Produktionstekniker, automationstekniker, underhållstekniker, produktionsledare och operatör är möjliga yrken.

ARBETSSÄTT
Som elev är du på skolan 38 timmar i veck-an. Hos oss förfogar du över en egen dator, din egen arbetsplats och tar ett stort eget ansvar för dina studier och studieresultat.

HELA MÄNNISKAN
Vi lägger stor vikt vid att utveckla hela människan. I utbildningen hittar du ex-tra mycket tid för idrott och motion. På Göranssonska skolan erbjuds eleverna att läsa en extra kurs i idrott och hälsa utöver den kurs som är obligatorisk för samtliga gymnasieprogram. I matsalen som är be-lägen på skolan serveras en god och nä-ringsriktig skollunch och vi bjuder på fri frukt under skoldagen. Uteaktiviteter som t ex vandring och paddling gör vi under de friluftsdagar som elever och lärare har under läsåret.

SPÄNNANDE PROJEKT
En hörnsten i vår utbildning är att eleverna använder teoretisk och praktisk kunskap i olika projekt. Många projekt innehåller design, konstruktion och produktion. Ett av skolans största projekt är Ung företagssamhet (UF) som innebär att eleverna i årskurs 2 startar egna företag som ska utveckla, producera samt marknads-föra och sälja en produkt eller en tjänst.

APL – ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE
Utbildningen ska ha en stark förankring i arbetslivet. Delar av vissa kurser som eleven läser på skolan bedrivs som arbets-platsförlagt lärande, APL, inom Sandvik AB. Under de 17 veckor som eleven totalt har APL under sin gymnasieutbildning, får eleven möjlighet att omsätta det man läst i teorin till praktik, skapa förståelse för och träna färdigheter. Under utbildning-ens sista år ges eleverna möjlighet att ansöka om att göra sin APL utomlands på någon av Sandviks bolag i världen.

SOMMARJOBB
Sandvik erbjuder sommarferiejobb på företaget - på det viset kan du skaffa dig ännu mer erfarenhet av att arbeta i ett stort företag.

 

ADRESS  
Göranssonska Skolan
811 81 SANDVIKEN

Besök: Hamngatan 12

Telefon: 026-26 50 00

Program

Industritekniska programmet, IN inriktning Produkt- och maskinteknik