Lapplands gymnasium – eldistribution och vattenkraftteknik

ELDISTRIBUTION

Hos oss erbjuds du en utbildning av hög kvalité med modern utrustning sponsrad av branschen. Som distributionselektriker arbetar du med elens väg frånkraftverket till elmätaren i huset. Arbetet består i att bygga, underhålla och reparera elnätens luftlednings- och jordkabelanläggningar samt tillhörande ställverk och transformatorstationer. Arbetet är ibland fysiskt utmanande med stolpklättring och arbete på hög höjd.

Du får certifikat som branschen önskar
För att du ska vara attraktiv på arbetsmarknaden vill skolan rusta dig med certifikat som efterfrågas av arbetsgivarna.

 • Elsäkerhetsanvisningar (ESA)
 • Nedtagning av nödställd
 • Säkerhet på väg
 • Heta arbeten
 • HLR
 • Skylift

Framtid
Direkt efter gymnasiet är du anställningsbar som distributionselektriker. Företagen inom energibranschen är i behov av nyrekrytering på grund av pensionsavgångar och pågående byggnation av mer driftsäkra elnät. Utbildningen ger också möjlighet att söka andra jobb som t.ex. inom vindkraft, gruvindustrin eller som installationselektriker. Utbildningen kan även leda till fortsatta studier på yrkeshögskola. Läser du högskolepaketet finns de många olika fortsatta utbildningar att välja på.

VATTENKRAFTTEKNIK

Vill du bli vattenkraftstekniker?
Vill du ha arbetsuppgifterna som ställer krav på din kreativitet, samarbetsförmåga och din resultatinriktning? Vill du arbeta självständigt och under eget ansvar? Välkommen till oss i Jokkmokk! Vi erbjuder dig en spännande utbildning där du får lära dig allt om driftsarbeten, underhållsarbeten och tillsynsarbeten i kraftstationer. Som teknikern arbetar du med avhjälpande underhåll av elektriska och mekaniska anläggningsdelar samt kopplingar i ställverk.

Utbildningen
Gemensamt för våra två olika inriktningar är att utbildningen varvas med praktisk och teoretisk undervisning där även fjärrlektioner kan förekomma. För att förbereda dig för arbetslivet har du 15 veckors APL (Arbetsplatsförlagt lärande) under dina tre år hos oss.

Redo för arbetslivet
Som skola vill vi göra dig attraktiv i arbetslivet och erbjuder dig som elev att ta en rad olika certifikat som branschen efterfrågar:

 • Elsäkerhetsanvisningar (ESA)
 • Traversförarkort
 • Heta arbeten
 • Säkerhet på väg
 • HLR
 • Skyliftkort

ADRESS 
Lapplands gymnasium
Storgatan 57
962 31 JOKKMOKK

Telefon: 0971-172 30

Program