Lapplands gymnasium – eldistribution och vattenkraft

Bli anställningsbar efter tre år på gymnasiet.
Inriktningarna börjar i årskurs 2 vilket innebär att du kan gå årskurs 1 på el- eller energiprogrammen i din hemkommun. Om du vill börja hos oss redan i årskurs ett så är det fullt möjligt genom så kallat frisök. Allt praktiskt ordnas då av administrationen på Bokenskolan i Jokkmokk.

Bokenskolan erbjuder
 Utbildning av hög kvalité
 Modern utrustning, sponsrad av branschen
 Mat och boende till kraftigt subventionerade priser
 Egen bärbar lånedator
 Subventionerat körkort via Jokkmokks kommun

Eldistribution
Studievägskod EEELT00R
Du utbildas för arbete som distributionselektriker. Du läser bland annat hög- och lågspänningsnät, vindkraftnät och nätunderhållsarbete. Utöver gymnasiekurserna får du möjlighet att ta de certifikat som branschen önskar, till exempel Säkerhet på väg, Nedtagning av nödställd,
Heta arbeten och Elsäkerhetsanvisningar (ESA). 

Arbetsmarknad
Energibranschen är i behov av nyrekrytering på grund av pensionsavgångar och pågående byggnationer till mer driftsäkra nät. Utbildningen ger också möjlighet att söka andra jobb, t.ex. inom vindkraft, gruvindustrin eller som installationselektriker.

Högskolebehörighet
Du blir enkelt högskolebehörig genom att välja till tre kurser: Svenska 2, svenska 3 samt engelska 6. Vill du läsa vidare till ingenjör krävs komplettering med tekniskt basår som universiteten tillhandahåller.

Vattenkraftteknik
Studievägskod EEENE00R
Du utbildas för arbete som drifttekniker i en vattenkraftstation. Du läser bland annat generatorer, transformatorer, kontrollanläggning och drift och underhåll av vattenkraftstationer. Utöver gymnasiekurserna ges möjlighet att ta de certifikat som branschen önskar, till exempel
Heta arbeten och Elsäkerhetsanvisningar (ESA).

Arbetsmarknad
Energibranschen är i behov av nyrekrytering på grund av pensionsavgångar och pågående byggnationer till modern teknik. Utbildningen ger också möjlighet att söka andra jobb, t.ex. inom vindkraft, värmeverk, eller gruvindustrin.

Högskolebehörighet
Du blir enkelt högskolebehörig genom att välja till tre kurser: Svenska 2, svenska 3 samt engelska 6. Vill du läsa vidare till ingenjör krävs komplettering med tekniskt basår som universiteten tillhandahåller.

ADRESS  
Lapplands gymnasium
Storgatan 57
96231 Jokkmokk 

Telefon: 0971-172 30