Birgittaskolan

En skola där du blir sedd och får möjlighet att utvecklas.

Birgittaskolan är en plats för möten mellan människor – möten som präglas av ömsesidig respekt och glädje. Birgittaskolan är en skola där du blir sedd och får möjlighet att utvecklas.

Vi är mångsidiga och framtidsorienterade i vår undervisning. Vi ser alltid till just dina individuella förmågor och behov. Vår skolmiljö är utformad för att främja lärande, harmoni, trivsel och trygghet, med fräscha lokaler och lektionssalar med goda tekniska möjligheter.

Birgittaskolan är en skola där elever tar ansvar för sina studier, växer som individer och förbereds inför arbete och fortsatta studier i hela världen. Som elev är du delaktig och har inflytande över utbildningens innehåll, bland annat genom det nära samarbetet med våra engagerade lärare. Vårt mål är att du som elev alltid ska känna nyfikenhet, kreativitet och arbetsglädje.

Samhällsvetenskapsprogrammet
Du, människan och samhället. På Birgittaskolan finns samhällsvetenskapsprogrammet för dig som är intresserad av samhällsfrågor, människors utveckling
och samspel. Vill du ha kunskap om kommunikation, lärande och ledarskap? Då är samhällsvetenskapsprogrammet ett bra val.

Ekonomiprogrammet
Birgittaskolans ekonomiprogram ger dig möjlighet att välja mellan arbete och studier efter gymnasieexamen! Utbildningen riktar sig till dig som är intresserad av
frågor som rör hur samhällets resurser ska fördelas rättvist för att vi ska få en hållbar utveckling både socialt och ur ett miljöperspektiv. Genom att varva teoretiska studier med praktik i form av casebaserad undervisning utbildar vi morgondagens företagare. Vi samarbetar med lokala företagare, sätter individen i fokus och du
får praktiskt utveckla och driva ett eget företag. Samtidigt ges du möjlighet till behörighet att studera vidare vid universitet/ högskola inom ämnena juridik/ekonomi.

Naturvetenskapsprogrammet
Birgittaskolans naturvetenskapliga program – inriktning naturvetenskap är högskoleförberedande och ger dig en bra grund för vidareutbildning eller för ditt framtida yrkesval. Siktar du på att fortsätta studera på högskola eller universitet är det just detta program som ger dig flest möjligheter.

Vård- och omsorgsprogrammet
På vård- och omsorgsprogrammet får du kunskaper om hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, medicin, pedagogik och psykologi. Du studerar människans behov och lär dig vilken betydelse livsstilen har för hälsan. Du lär dig också att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt. Genom att välja kurser för högskolebehörighet
får du stora möjligheter till flera karriärvägar.

IVAS
Specialklass för elever inom autismspektrumtillstånd. Studietakten och tidsupplägget planeras individuellt och anpassas fortlöpande efter just din förmåga. Vi arbetar aktivt med såväl kunskapsutveckling som personlig utveckling för varje elev. Här läser du på naturvetenskaps- eller samhällsvetenskapsprogrammet.

Barn- och fritidsprogrammet
Vill du jobba med människor i ditt framtida yrkesliv, i en bransch där det finns goda framtidsutsikter? Då är Barn- och fritidsprogrammet rätt utbildning för dig! Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram där du får utveckla dina ledaregenskaper, ta ansvar och lära dig samarbeta.

Introduktionsprogram
Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program, eller leda till att de kan få ett arbete. Finns även för elever inom autismspektrum.

NIU
På Birgittaskolan erbjuder vi nationell idrottsutbildning i ishockey, golf och konståkning. Vi samarbetar med LHC, Landeryds GK och Linköpings KF.

ADRESS 
Birgittaskolan
Klostergatan 49
581 81 LINKÖPING

Program

IVAS, specialklass autismspektrumtillstånd
Samhällsvetenskapsprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
Ekonomiprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
NIU Konståkningsprofil
NIU Hockeyprofil
NIU Golfprofil
Barn- och fritidsprogrammet
Introduktionsprogram