Birgittaskolan

En skola där du blir sedd och får möjlighet att utvecklas.

Birgittaskolan är en plats för möten mellan människor – möten som präglas av ömsesidig respekt och glädje. Birgittaskolan är en skola där du blir sedd och får möjlighet att utvecklas.

Vi är mångsidiga och framtidsorienterade i vår undervisning. Vi ser alltid till just dina individuella förmågor och behov. Vår skolmiljö är utformad för att främja lärande, harmoni, trivsel och trygghet, med fräscha lokaler och lektionssalar med goda tekniska möjligheter.

Birgittaskolan är en skola där elever tar ansvar för sina studier, växer som individer och förbereds inför arbete och fortsatta studier i hela världen. Som elev är du delaktig och har inflytande över utbildningens innehåll, bland annat genom det nära samarbetet med våra engagerade lärare. Vårt mål är att du som elev alltid ska känna nyfikenhet, kreativitet och arbetsglädje.

Barn- och fritidsprogrammet
Vill du jobba med människor i ditt framtida yrkesliv, i en bransch där det finns goda framtidsutsikter? Då är Barn- och fritidsprogrammet rätt utbildning för dig! Detta är ett yrkes program där du får utveckla dina ledaregenskaper, ta ansvar och lära dig samarbeta. I utbildningen ingår 15 veckors APL, Arbetsplatsförlagt lärande.

Ekonomiprogrammet
Ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi, riktar sig till dig som är intresserad av frågor som rör hur samhällets resurser ska fördelas rättvist för att vi ska få en hållbar utveckling både socialt och ur ett miljöperspektiv. Genom att varva teoretiska studier med praktik i form av casebaserad undervisning utbildar vi morgondagens företagare. Vi samarbetar med lokala företagare, sätter individen i fokus och du får praktiskt utveckla och driva ett eget företag. Samtidigt ges du möjlighet till behörighet att studera vidare vid universitet/ högskola inom ämnena juridik/ekonomi.

IVAS
Specialklass för elever inom autismspektrumtillstånd. Studietakten och tidsupplägget planeras individuellt och anpassas fortlöpande efter just din förmåga. Vi arbetar aktivt med såväl kunskapsutveckling som personlig utveckling för varje elev. Här läser du på naturvetenskaps- eller samhällsvetenskapsprogrammet.

LIU
Vi erbjuder LIU, Lokal idrottsutbildning, inom handboll och simning. Utbildningen är till för dig som vill utöva del av din sport under skoltid och sker i samarbete med RP IF och LASS. Du väljer ett av våra nationella program och har ett anpassat schema utifrån din idrott.

NIU
På Birgittaskolan erbjuder vi nationell idrottsutbildning i ishockey, golf och konståkning. Vi samarbetar med LHC, Landeryds GK och Linköpings KF.

Naturvetenskapsprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap, är till för dig som är intresserad av alla former av naturvetenskap och vill fördjupa dig i kemi, fysik, biologi och matematik. Vi varvar teoretiska kurser med praktiska övningar inom naturvetenskap, matematik och teknik i form av laborationer, studiebesök, fältarbeten och undersökningar. Siktar du på att fortsätta studera på högskola eller universitet är det naturvetenskapsprogrammet som ger dig flest möjligheter.

Samhällsvetenskapsprogrammet
Du, människan och samhället. På Birgitta skolan finns samhällsvetenskaps programmet, inriktning beteende vetenskap, för dig som är intresserad av samhällsfrågor, människors utveckling och samspel. Vill du ha kunskap om kommunikation, lärande och ledarskap? Då är samhällsvetenskapsprogrammet ett bra val.

Vård- och omsorgsprogrammet
På vård- och omsorgsprogrammet får du kunskaper om hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, medicin, pedagogik och psykologi. Du studerar människans behov och lär dig vilken betydelse livsstilen har för hälsan. Du lär dig också att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt. Genom att välja kurser för högskolebehörighet får du stora möjligheter till flera karriärvägar. I utbildningen ingår 15 veckors APL, Arbetsplatsförlagt lärande.

ADRESS 
Birgittaskolan
Klostergatan 49
581 81 LINKÖPING

Program

Barn- och fritidsprogrammet
Ekonomiprogrammet – ekonomi
IVAS, specialklass autismspektrumtillstånd
LIU, Lokal idrottsutbildning
NIU, Nationell idrottsutbildning
Naturvetenskapsprogrammet – naturvetenskap
Samhällsvetenskapsprogrammet – beteendevetenskap
Vård- och omsorgsprogrammet