Birgittaskolan

En skola där du blir sedd och får möjlighet att utvecklas.

Birgittaskolan är en plats för möten mellan människor – möten som präglas av ömsesidig respekt och glädje. Birgittaskolan är en skola där du blir sedd och får möjlighet att utvecklas.

Vi är mångsidiga och framtidsorienterade i vår undervisning. Vi ser alltid till just dina individuella förmågor och behov. Vår skolmiljö är utformad för att främja lärande, harmoni, trivsel och trygghet, med fräscha lokaler och lektionssalar med goda tekniska möjligheter.

Birgittaskolan är en skola där elever tar ansvar för sina studier, växer som individer och förbereds inför arbete och fortsatta studier i hela världen. Som elev är du delaktig och har inflytande över utbildningens innehåll, bland annat genom det nära samarbetet med våra engagerade lärare. Vårt mål är att du som elev alltid ska känna nyfikenhet, kreativitet och arbetsglädje.

Samhällsvetenskapsprogrammet
Du, människan och samhället. På Birgitta­skolan finns samhälls­vetenskaps­programmet för dig som är intresserad av samhällsfrågor, människors utveckling och samspel. Vill du ha kunskap om kommunikation, lärande och ledarskap? Då är samhällsvetenskaps­programmet ett bra val.

Naturvetenskapsprogrammet
Birgittaskolans naturvetenskapliga program – inriktning naturvetenskap är högskoleförberedande och ger dig en bra grund för vidareutbildning eller för ditt framtida yrkesval. Siktar du på att fortsätta studera på högskola eller universitet är det just detta program som ger dig flest möjligheter.

Vård- och omsorgsprogrammet
På vård- och omsorgsprogrammet får du kunskaper om hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, medicin, pedagogik och psykologi. Du studerar människans behov och lär dig vilken betydelse livsstilen har för hälsan. Du lär dig också att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt. Genom att välja kurser för högskolebehörighet får du stora möjligheter till flera karriärvägar.

NIU
På Birgittaskolan erbjuder vi nationell idrotts­utbildning i ishockey, golf och konståkning. Vi samarbetar med LHC, Landeryds GK och Linköpings KF.

IVAS
Specialklass för elever inom autismspektrumtillstånd. Här studerar du i fyra år, men studietakten och tidsupplägget planeras individuellt och anpassas fortlöpande efter just din förmåga. Vi arbetar aktivt med såväl kunskapsutveckling som personlig utveckling för varje elev. Här läser du på naturvetenskaps- eller samhällsvetenskaps­programmet. Det finns även möjlighet att studera med IVAS-stöd som integrerad elev på Birgittaskolans nationella vård- och omsorgsprogram.

Introduktionsprogram
Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program, eller leda till att de kan få ett arbete.
Finns även för elever inom autismspektrum.

ADRESS 
Birgittaskolan
Klostergatan 49
581 81 LINKÖPING

Program

IVAS, specialklass autismspektrumtillstånd
Samhällsvetenskapsprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
NIU Konståkningsprofil
NIU Hockeyprofil
NIU Golfprofil
Introduktionsprogram