Björkö Fria Gymnasium

Vårt arbetssätt är inspirerat av Waldorfpedagogik som har som mål att utveckla hela människan samt stimulera elevernas kreativa och fria tänkande. För att nå detta mål integreras teoretiskt, praktiskt och konstnärligt arbete i undervisningen. Vi är en lagom stor skola belägen centralt i Linköping. Alla våra program är förberedande för fortsatta studier på universitet eller högskola.

Naturvetenskapliga programmet
Genom upplevelser minns man och det du upplevt är lättare att förstå. Vi arbetar därav gärna med laborationer/experiment och undersökande metoder för att göra teorin levande. Du väljer en av tre inriktningar: natur, musik eller estetisk inriktning.

Estetiska programmet, Musik
Kreativ utbildning med musik i fokus. Du får utveckla din sång och instrument, arbeta med konserter och föreställningar samt lära mer inom musikalisk och scenisk produktion. Programmet är studieförberedande och ger behörighet till många högskoleutbildningar

Estetiska programmet, Samhällsvetenskap
Genom estetiska ämnen får du fler perspektiv på världen och människan, sociala färdigheter och bättre möjlighet att använda och uttrycka dina kunskaper. Även på denna profil skapar du varje läsår musik, dans och teaterföreställningar. Du läser också filosofi, psykologi, religion, historia och samhällskunskap.

ADRESS 
Björkö Fria Gymnasium
Box 1040
581 10 LINKÖPING

Besök: S:t Larsgatan 26

Program

Natur med naturvetenskaplig inriktning
Natur med naturvetenskaplig inriktning och musikprofil
Natur med estetisk inriktning
Estetisk med samhällsinriktning
Estetisk med musikinriktning
Språkintroduktion
Individuellt alternativ
Programinriktat val