Curt Nicolin Gymnasiet

Vi satsar på dig och du satsar på framtiden!

Sommarjobb, egen dator, den behörighet du behöver, körkortsutbildning i teori och praktik, goda kamrater för livet, gymkort, minst en utlandsresa under skoltiden, roligt i skolan och på jobbet, kreativ och spännande utbildning, använd huvud och händer, direktkontakt med den verklighet du utbildar dig till, dubbel kompetens, modern pedagogik...

Icke vinstdrivande friskola sedan 1996.