Ridsportgymnasiet Strömsholm

Unik utbildning i underbar miljö för dig som vill arbeta med hästar

Är du sugen på att arbeta inom den ständigt växande hästnäringen?

Ridsportgymnasiet Strömsholm har en unik utbildning för dig som vill arbeta med häst, utbildning och utveckling.

RIDSPORTGYMNASIUM STRÖMSHOLM
Erbjuder en utbildning med yrkesutgång som Svensk Ridlärare 1. En möjlighet som enbart Ridskolan Strömsholm kan erbjuda. Eleverna genomgår även utbildningen till hästskötare och kan avlägga yrkesprovet för hästskötare. Fokus i utbildningen ligger på hästkunskap och hästhantering, ridning, undervisningsmetodik, ledarskap, ridlära och hästens olika användningsområden. Du kan genom dina individuella val i årskurs 2 och 3 läsa högskoleförberedande kurser och kunna söka in på universitet/högskola efter gymnasieexamen.

FANTASTISKA LÄRARE
På Ridskolan Strömsholm finns fantastiska lärare. Vår kunniga personal i både praktiska och teoretiska ämnen tillsammans med våra mycket välutbildade hästar ger dig rätt förutsättningar för att utvecklas. Här varvas teoriämnen med praktiska moment både i stall och på hästryggen. Du har också arbetsplatsförlagt lärande både i Sverige och utomlands. Dessutom bedrivs all undervisning på klassisk hästmark i en underbar miljö med moderna faciliteter.

FORTSATTA STUDIER
Efter utbildningen är du väl förberedd för att arbeta på ridskola och även att avlägga yrkesprovet för Svensk ridlärare 1. Vid ett godkänt yrkesprov är du behörig att vidareutbilda dig till Svensk Ridlärare II och III. Du kan efter vår gymnasieutbildning söka till Hippologprogrammet eller någon annan eftergymnasial hästutbildning. Du har även en bra grund att vidareutbilda dig till tränare.

RIKSINTAG OCH ELEVBOENDE
Utbildningen är riksrekryterande så du kan söka oavsett var i Norden du bor. Vi har fina boendemöjligheter i fräscha elevhem. Har du lång resväg och behöver bo på skolan kan du få inackorderingstillägg via CSN.

ADRESS

Ridskolan Strömsholm
Stallbacken 6, 734 94 STRÖMSHOLM

Telefon: 0220-451 00

Program

Naturbruksprogrammet med särskild variant, där eleverna efter avslutad utbildning har yrkesutgång Svensk Ridlärare 1. Utbildningen är riksrekryterande. Antagning sker både via betyg och antagningsprov. Det finns möjlighet att läsa in högskolebehörighet.