Drottning Blankas Gymnasieskola Stockholm Södra

Bättre resultat genom engagemang!

Vi är skolan som tror på att genom engagemang, når vi tillsammans framgång. Hos oss får eleverna mycket tid med sina lärare där de blir sedda och uppmuntrade till att sträva mot sina mål.

Tydligt upplägg för alla tre år
Vi har ett liknande upplägg för alla våra utbildningar - personligt, lokalt och globalt engagemang. Rent konkret innebär det att varje utbildning hos oss följer ett liknande upplägg. År 1 är fokuset personligt engagemang. Bland annat får alla elever gå en kurs i resiliens (motståndskraft) för att öka självkänslan i skolan och i livet. År 2 är lokalt engagemang i fokus. Undervisningen kopplas till det samhälle vi lever i och vi samarbetar med lokala aktörer som Polisen, rättssystem och sjukvård för att eleverna ska få möta verkligheten utanför skolans väggar. År 3 innebär globalt engagemang och då fokuseras kursinnehållet mer mot den globala marknaden. Det globala engagemanget stärks ytterligare genom att eleverna, genom vår särskilda plan för internationalisering, får ett internationellt perspektiv redan från år 1.

Breda program med twist
Eleverna kan välja mellan både yrkesprogram och högskoleförberedande program. Alla utbildningar vi erbjuder har även en särskilt nischad profil med olika program i botten, ex. Pedagogiskt arbete inom Barn- och fritidsprogrammet, Kriminologi på Samhällsvetenskapsprogrammet eller Räddningsmedicin på Vård- och omsorgs-programmet. Detta innebär att eleverna läser ett par kurser som är knutna till profilnamnet. Givetvis går det att läsa till för att få högskolebehörighet inom alla profiler.

Våra lokaler
Eleverna får tillgång till fina lokaler med stora gemensamma ytor och plats för egen matsal, gym, bibliotek och café. Och eftersom man pluggar bäst om man har fått en bra start på dagen så har vi gratis frukost också!

Vi är en av tre DBGY-gymnasium i Stockholm. De andra är Drottning Blankas Gymnasieskola Kungsholmen och Drottning Blankas Gymnasieskola Nacka.

ADRESS

DBGY Stockholm Södra
Fyrvaktarkroken 13, 121 32 Enskededalen

 

Program

Kriminologi - Ekonomiprogrammet inriktning Juridik
Kriminologi - Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Beteendevetenskap
Pedagogiskt arbete - Barn- och fritidsprogrammet Pedagogiskt och socialt arbete
Hälsa och omsorg - Vård- och omsorgsprogrammet
Räddningsmedicin - Vård- och omsorgsprogrammet