JENSEN gymnasium Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad

För dig med höga ambitioner

Välkommen till oss på JENSEN! Vi söker dig med höga ambitioner i skolan och i livet. Vi tror på dig och dina drömmar och därför sätter vi ribban högt när vi förbereder dig för högre akademiska studier och framtida yrkesliv.

Studier i fokus
På JENSEN är studierna i fokus och vi har en stark studiekultur på våra skolor. Målet är att du som elev ska nå djupa ämneskunskaper i alla ämnen du läser. Vi integrerar vetenskap med läsning av skönlitteratur samt skrivande och detta tillsammans med vårt speciella JENSEN-schema tränar dig för högre akademiska studier och ett framtida yrkesliv. Våra studenter uppskattar att de är väl rustade för den verklighet de ska möta.

Traditioner och gemenskap
För många är gymnasiet en oerhört viktig tid som formar oss som personer. Många börjar ta ett större ansvar men det är också viktigt att ha kul med vänner och bygga minnen för livet. Vi har många traditioner på våra skolor som bidrar till en härlig gemenskap och sammanhållning. Vi gillar också att tävla, både med glimten i ögat och på största allvar!

Effektiva studier med JENSEN-schemat
Vi tycker att det är slöseri med din tid att du ska ha håltimmar och långa raster i skolan. Därför har vi gjort ett schema som liknar det på universitet och högskola. Under för- eller eftermiddag har du undervisning och under resten av dagen har du egen studietid. Alltså läser du färre ämnen parallellt, mer som på högskolan och mindre som på grundskolan. Du har mer sammanhängande egen arbetstid på för- eller eftermiddag då du tar ansvar för egen instudering.

Lärare med höga ambitioner
Vad är skillnaden mellan en coach på JENSEN och en vanlig klassföreståndare eller mentor? Vi har hämtat inspiration från idrottens tränare för att du som elev ska kunna nå nästa nivå i dina studier. Din coach lär känna dig, följer upp hur det går, peppar, utmanar och vägleder dig för att du ska sätta ribban högt och såklart lyckas nå dina mål!

Hälsoprofil
Din hälsa, personliga utveckling och studieglädje är nyckeln till en framgångsrik och välfungerande skolgång. Om du mår bra, både fysiskt och psykiskt, blir du mer motiverad att prestera ditt bästa. Därför tar vi på oss att som skola ta mer ansvar på riktigt kring våra elevers hälsa på flera plan.

ADRESS 

JENSEN gymnasium Helsingborg
Kaliforniegatan 4, 252 25 HELSINGBORG

JENSEN gymnasium Lund
Trollebergsvägen 14, 222 29 LUND

JENSEN gymnasium Kristianstad
Östra Storgatan 53
291 31 KRISTIANSTAD

JENSEN gymnasium Malmö
Västergatan 45, 211 21 MALMÖ

Program

JENSEN gymnasium Helsingborg

EK - EKO, Företagsekonomi

EK - JUR, Juridik

NA - NAT, Kriminologi

SA - BET, Kriminologi

JENSEN gymnasium Lund

EK - EKO, Management
EK - EKO, Redovisning & Finans

EK - JUR, Juridik
FS - Entreprenörskap

SA - SAM, Statsvetenskap

SA - BET, Kriminologi

SA - BET, Idrott & Ledarskap

JENSEN gymnasium Kristianstad

EK - EKO, Företagsekonomi

EK - JUR, Juridik

NA - NAT, Natur

SA - BET, Juridik & Kriminologi

SA - BET, Psykologi

TE - INF

JENSEN gymnasium Malmö
EK - EKO, Management
EK - JUR, Juridik
NA- NAT, Natur
SA - SAM, Statsvetenskap
SA - BET, Psykologi