Nils Fredriksson Utbildning

På NFU läser du våra nationella program i modern miljö och med pedagogik som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. På NFU strävar vi efter att du skall nå så långt som möjligt i dina studier – och lite till. Vi tror att höga förväntningar, personlig utveckling och god pedagogik i en lugn och trygg studiemiljö är de bästa förutsättningarna för att lyckas med studierna. Vid NFU värdesätter vi elevinflytande över utbildningen och våra lärares dörrar står alltid öppna. Alla program har stark anknytning till arbetslivet och eftergymnasiala studier. Oavsett om du väljer högskoleförberedande program eller yrkesprogram, så får du möjlighet till internationella utbyten, fördjupade studier och valfrihet.

NFU är en trygg och lugn skola – avgörande för goda studie-resultat. Vi arbetar mycket hårt för att eleverna skall känna trygghet, glädje och stolthet för sin skola. Vid NFU råder en särskild gemenskap, som präglas av tillit, ömsesidig respekt, elev-aktiviteter och kamratskap. Vi kallar det collegeanda. Denna i kombination med behöriga lärare som utmanar, modern pedagogik och genom att vi ställer höga krav och har höga förväntningar, både på oss själva och eleverna, skapar en skola och utbildning av högsta kvalitet.

Men NFU är inte bara för dig från Svedala. NFU ligger centralt i Svedala och tillgängligheten är god med tåg och buss. Många av våra elever kommer från andra orter runt om i Skåne – vi ser detta som en bekräftelse på att vi är en tillgänglig och attraktiv studiemiljö.

ADRESS

Nils Fredriksson Utbildning
Börringevägen 10, 233 33 SVEDALA

Telefon: 040-626 80 00

Program

Barn- och fritidsprogrammet
Inriktning: Pedagogiskt och socialt arbete

Försäljning och service
Inriktning: Försäljning och service

Naturvetenskapsprogrammet
Inriktning: Naturvetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktning: Beteendevetenskap Klassisk profil
Inriktning: Beteendevetenskap Internationell profil

Teknikprogrammet
Inriktning: Information- och mediekommunikation