Fenix Kultur- och kunskapscentrum

Gymnasieutbildningar på Fenix kultur- och kunskapscentrum

Fenix kultur- och kunskapscentrum har ett brett programutbud. Hos oss kan du läsa merparten av de studieförberedande programmen samt flera yrkesförberedande program. Vi har samarbete med det lokala näringslivet på olika sätt. De studieförberedande programmen har fältstudier varje termin, som innebär en kontakt med företag eller förvaltningar som är kopplade till ditt program. Alla elever som går yrkesförberedande program har APL (arbetsplatsförlagt lärande) inom en verksamhet som är relevant för utbildningen. Skolan ligger i en bygd där företagskulturen är stark, därför läser alla elever kursen Entreprenörskap hos oss. Det är en kreativ kurs som ger dig en inblick i företagande. Du har också möjlighet att läsa kursen Entreprenörskap och företagande där du får vara med och driva ett UF-företag, om du vill satsa på företagande. För dig som elev finns det möjlighet att delta i internationellt utbyte då vi samarbetar med skolor i flera olika länder.

Våra utbildningar på VO, IN och TE är certifierade mot Vård- och omsorgscollege respektive Teknikcollege, vilket ger hög kvalitet till utbildningarna.

Lilla skolan med det stora hjärtat
Fenix kultur- och kunskapscentrum är en liten skola vilket skapar närhet till lärare, andra elever och annan personal. Skolan har nära till olika kommunikationer som buss och tåg. Du som åker från en annan kommun har lätt att ta dig till och från skolan. Fenix har långa lektionspass och sammanhållna skoldagar. Våra elever upplever ofta att de hinner fördjupa sig i sina kurser och hinner göra klart mycket under lektionstid. Skolan har inte så mycket håltimmar vilket gör att du som elev får kortare skoldagar.