Fenix Kultur- och kunskapscentrum

Välkommen till Fenix kultur- och kunskapscentrum. En liten skola men med stora ambitioner. Vi ger dig möjligheten att nå dina personliga mål under ledning av kompetenta lärare i en trivsam och naturnära skolmiljö.

Möjligheter till utveckling
På Fenix har vi entreprenörskap som ledord. Det genomsyrar vår verksamhet och vi har bred kompetens och erfarenhet inom området. Oavsett vilket program du läser får du läsa kursen entreprenörskap.

Efter gymnasiet är du förberedd för att antingen studera vidare eller att gå ut i arbetslivet. Oavsett om du väljer yrkesförberedande eller studieförberedande program ska du känna dig trygg i att gå vidare till nästa steg. Vi har nära samarbete med det lokala näringslivet, både för att applicera dina kunskaper praktiskt men också för att få testa olika möjligheter och bygga ett nätverk. På högskoleförberedande program ingår fältstudieveckor där man bland annat kan utföra projekt ute på företagen. På yrkesprogrammen ingår praktik.

Industritekniska programmet, Teknikprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet ingår även i Teknikcollege respektive Vård- och omsorgscollege vilket ger kvalitet till utbildningen. Man har också möjlighet att driva UF-företag om man vill ta entreprenörskapet ytterligare en nivå. På plats på Fenix återfinns även Science parks lokalavdelning, som exempelvis kan hjälpa till med affärsplan.

Vi är stolta över vårt stora kontaktnätverk runt om i världen. Just nu har vi aktiva samarbeten med bland andra Frankrike, Tyskland, Tjeckien, Kenya och Japan.

Att studera på Fenix
På Fenix blir du alltid behörig till vidare studier på högskola, oavsett om du läser ett högskoleförberedande program eller ett yrkesprogram. När du läser ett yrkesprogram har du möjligheten att välja bort behörigheten. Då ersätter du studier i vissa ämnen med studier i yrkesämnen.

Hos oss får du sammanhållna skoldagar med långa pass. Du slipper håltimmar och får tid till att jobba med det du själv bestämmer dig för att fokusera på.