Gamlebygymnasiet

Vill du jobba med dina intressen inom djur och natur?

Gamlebygymnasiet ligger ca 2 mil norr om Västervik. Vi är ett naturbruksgymnasium för dig som tycker om djur och natur och som vill ha en praktisk utbildning med möjlighet till fortsatta studier. Vi är en friskola med riksintag och det gör att du kan söka hit var du än bor i landet. Våra elever går på Naturbruksprogrammets inriktningar Hund, Djurvård, Djursjukvård, Hästhållning, Lantbruk, Entreprenad, Jakt & Viltvård, Trädgård eller på Bygg- och anläggningsprogrammets inriktningar Anläggningsmaskinfordon samt Programinriktat individuellt val. Alla våra utbildningar ger dig valmöjlighet att börja jobba direkt efter studenten eller läsa vidare på universitet eller högskola.

BRA MIX AV TEORI OCH PRAKTISKT LÄRANDE
Som elev hos oss varvar du teori med praktiska lektioner ute i våra djurstallar och jordbruk. Du får vara med och sköta djur och natur tillsammans med välutbildade lärare och instruktörer. På så vis får du med dig både praktisk och teoretisk kunskap ut i vuxenlivet.

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE
Under din gymnasietid kommer du att ha mellan 15-25 veckors APL (Arbetsplatsförlagt lärande). Dessa praktikperioder är en viktig del av utbildningen och till för att du ska få inblick i hur branschen och arbetslivet fungerar. De ger dig också möjlighet att knyta kontakter inför framtiden. På Gamlebygymnasiet har vi ett stort och brett kontaktnät med APL-platser i hela Sverige. En del av våra elever väljer också att förlägga sin APL utomlands.

SKOLAN, BOENDET OCH FRITIDEN
Hälften av eleverna som går på skolan bor på vårt internat. Det skapar en fin gemenskap och en möjlighet att träffa vänner för livet. Vi har en god stämning på skolan, både på lektionerna och på fritiden. Till exempel ordnar kvällsjobbande fritidsledare aktiviteter tillsammans med eleverna.

SEX SKÄL ATT VÄLJA GAMLEBYGYMNASIET

  • Vi har över 100 sällskapsdjur på skolan
  • Gemenskapen är stor och många hittar kompisar för livet
  • Att varva teori och praktik är nyttigt och kul
  • Lärartätheten på Gamlebygymnasiet är hög vilket ger möjlighet till en nära lärarkontakt
  • Individuella lösningar är genomförbara - vi utgår från elevens behov
  • Vår föresats är att alla elever ska lyckas nå sina mål

ADRESS
Gamlebygymnasiet
594 32 GAMLEBY

Telefon: 0493-142 00

Program

Skolans profil

Lantbruk
Lantbruk-Entreprenad
Hästhållning
Hund
Djurvård
Djursjukvård
Djursjukvård – Naturvetenskaplig profil
Trädgård
Anläggningsmaskinfordon
Jakt och viltvård