Gislaveds Gymnasium

Vi knyter band för livet!

Gislaveds Gymnasium är en stor skola med ett brett utbud som ger dig som elev stora möjligheter att lyckas i livet. Målet under dina år på Gislaveds Gymnasium är att du skall utvecklas och genom personligt ansvarstagande för ditt lärande bli väl förberedd för din framtid, ditt yrkesliv och dina fortsatta studier. Tillsammans skapar vi en skola där elever och personal upplever en god gemenskap, där alla inkluderas och respekteras.

FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ LIVET
Med våra nationella program kan vi erbjuda allt från teoretisk grund för högskolestudier till praktiskt inriktade yrkesutbildningar. För den som saknar behörighet till de nationella programmen har vi introduktionsprogram med olika inriktningar. Oavsett gymnasieprogram finns det möjligheter att komplettera studierna för en bredare behörighet till högskolan.
Vi har ett stort utbud av valbara kurser och individuella val som man kan krydda sin utbildning med oavsett vilket program man läser.
Vi har även ett nära samarbete med företagen i regionen i form av fadderföretag, modellföretag och praktikföretag. Skolan ligger i framkant när det gäller att följa utvecklingen i näringslivet.

TRIVSEL, DELAKTIGHET OCH TRYGGHET
Gislaveds Gymnasium har engagerade lärare, ett väl ut-vecklat elevhälsoteam och mitt i skolan ligger Fokus där elever erbjuds studiestöd. Elevrådet har stora möjligheter att påverka skolarbetet. Receptionen och Café Oasen är hela tiden bemannad och personal rör sig bland eleverna, vilket ger en lugn miljö. Allt detta tillsammans ökar tryggheten och trivseln på skolan.

GYMNASIESÄRSKOLA
På vår gymnasiesärskola finns programmen Fastighet, anläggning och byggnation, Hotell, restaurang och bageri samt Individuella programmet.

AMBASSADÖRSSKOLA
Gislaveds Gymnasium är ambassadörsskola för Europa-parlamentet. Syftet med programmet är att få elever att bli medvetna om att vi är medborgare i EU och därigenom blir mer aktiva EU-medborgare. Tack vare detta har skolan fått kontakt med flera andra skolor i Sverige som jobbar med samma sak.

FN-CERTIFIERAD SKOLA
Vilket betyder att du får unika möjligheter att åka på utbildningar där du lär dig mer om andra länder och kulturer på ett utvecklande sätt.Vi får hit EU-parlamentariker och vi har en mycket engagerad FN-förening.

TEKNIKCOLLEGE
Innebär att vårt Teknikprogram är utformat med innehåll som har en tydlig koppling till näringslivet. Därmed ökar dina chanser till jobb direkt efter din utbildning.

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE
Innebär ett samarbete mellan skolan där du går din utbildning, arbetsgivaren som anställer dig när du är klar och fackförbundet som stöttar dig i frågor som gäller din arbetsplats och din anställning.