Wasaskolan

Skolan med stort hjärta och många möjligheter

På Wasaskolan finns sex program, ett är det nystartade och spännande handels- och administrationsprogrammet. Det är ett yrkesprogram för elever som är intresserade av att utbilda sig inom handel och besöksnäring. De övriga yrkesprogrammen som finns på skolan är barn- och fritidsprogrammet och industriprogrammet.
Högskoleförberedande programmen som finns är samhälls-, ekonomi- samt teknikprogrammet. På teknikprogrammet kan du välja en naturvetenskaplig inriktning med både teori och praktik.

Entreprenörskap
På Wasaskolan får du en mentor i näringslivet och kursen entreprenörskap ingår i alla program. Det är för att lära dig att ta initiativ och bli en eftertraktad arbetskraft.
Wasaskolan är ett utmärkt val för dig som är intresserad av idrott. Tillsammans med Tingsryds AIF, Tingsryds egna hockeylag, driver vi ett elitis-hockeygymnasium med både nationellt och lokalt intag. Vi har en fotbolls- och idrottsprofil och samarbetar med olika lokala idrottsföreningar och erbjuder idrott som en del av utbildningen.

Vi har sex nationella program:
• Ekonomiprogrammet
• Samhällsvetenskapsprogrammet
• Teknikprogrammet
• Barn- och fritidsprogrammet
• Industriprogrammet
• Handels- och administrationsprogrammet

Ekonomiprogrammet inriktning är på företagandets olika delar.
Samhällsprogrammets elever fördjupar sig i beteendevetenskap.
Teknikprogrammet har två profiler, teknikvetenskap och naturvetenskap som ger breda möjligheter inom det tekniska och naturvetenskapliga om-rådet.
Barn- och fritidsprogrammet har en ny inriktning från i år: pedagogiskt/socialt arbete.
Industriprogrammet är populärt och i år har verkstaden fått flera nya maskiner.

Nytt program
Handels- och administrations- programmet är vårt nya program som har spännande kurser inom handel och besöksnäring med mycket praktiska inslag.

”Det ligger oss varmt om hjärtat att du ska få en bra utbildning samtidigt som gymnasietiden ska vara rolig och utvecklande.”
Åsa Wyndhamn, rektor

Dessutom satsar vi i år på att bredda vårt hockeygymnasium med en lokal inriktning, LIU. Tingsryds AIF håller i uttagningarna av spelare som söker till LIU.
Det finns mycket att berätta om Wasaskolan och vi gör det gärna. Kontaktuppgifter till oss finner du nere i sidfoten.

 

Adress

Wasaskolan
Box 42
362 21 TINGSRYD

Besök: Linnerydsvägen 8
Telefon: 0477 - 444 70 (vx)

Program

Barn- och fritidsprogrammet, BF -pedagogiskt/socialt arbete
Ekonomiprogrammet, EK - ekonomi
Handels- och administrationsprogrammett, HA - handel och service
Industritekniska programmet, IN - svetsteknik eller svetsteknik/lärling
Samhällsvetenskapsprogrammet, SA - beteendevetenskap
Teknikprogrammet, TE, Teknikvetenskap, naturvetenskaplig profil, teknikvetenskaplig profil
Introduktionsprogram, individuellt alternativ, språkintroduktion
Gymnasiesärskola

Skolans profil

Entreprenöriell profil
Elitishockeygymnasium inom NIU (nationell idrottsutbildning) och LIU (lokal idrottsutbildning)
Fotbolls- och idrottsprofil