Bergstrands Gymnasium Stockholm

För dig på väg till ett viktigt jobb!

Bergstrands Gymnasium Stockholm förbereder dig som elev för ett framtida framgångsrikt yrkesliv. Hela 9 av 10 elever får jobb efter avslutad utbildning!

Våra utbildningar består till stor del av arbetsplatsförlagt lärande. Det innebär att du som elev utbildas på riktiga arbetsplatser.
Välkommen!

Läs mer på beut.se/gymnasium-stockholm

El- och energiprogrammet
Passar dig som är tekniskt intresserad och gillar att arbeta praktiskt. På inriktning elteknik lär du dig att installera, underhålla och reparera elanläggningar, eldistributionsnät, larm och tv- och datanät.

Bygg- och anläggningsprogrammet
Du har många valmöjligheter. Exakt vilket yrke du vill utbilda dig till kan du bestämma under utbildningens gång – välj mellan inriktningarna husbyggnad, mark och anläggning eller måleri.

Fordons- och transportprogrammet
Utformat tillsammans med branschen så att våra elever har lätt att få jobb när de är klara med utbildningen. Välj mellan inriktningarna transport och personbil!

ADRESS

Bergstrands Gymnasium Stockholm
Johannesfredsvägen 9-11, 168 69 Bromma

Telefon: 08-409 142 00

Program

Bygg- och anläggningsprogrammet
(Husbyggnad, Mark och Anläggning, Måleri)