Fryshuset Gymnasium

PASSION FÖR PEDAGOGIK

Fryshuset Gymnasium förenar utbildning med passionerade intressen och personlig utveckling. Hos oss kan du välja: Ekonomiprogrammet, Estetiska programmet, Handels- och administrationsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Introduktionsprogram, Estetiska verksamheter (gymnasiesärskola), Specialpedagogisk
profil AST (IMIND).

Det många program har gemensamt är att de går att kombinera med en passion. Att kombinera gymnasiestudier med en passion skapar högre motivation och engagemang vilket gör att skolarbetet både får en bättre kvalitet och blir roligare.

PASSIONER
Skolan har följande passioner: Samhällsvetenskap, Singer/Songwriter, Handel & Service, Ekonomi, Teater, Speldesign, Skate, NIU-basket, Natur Global, Musiker, Musikproduktion, Text & Form, Bild & Form, Basket, Dans och Digital Medieproducent.

Vilka passioner du kan välja och hur mycket schemalagd tid du ägnar åt passionen beror på vilket program du väljer.

ADRESS
Fryshuset
Box 92022
120 06 STOCKHOLM
Besök: Mårtendalsgatan 2–8

Telefon: 08-691 76 00