Kungsholmens västra gymnasium

Kunskap - vetenskap - gemenskap

Vill du delta i samhällsdebatten, samverka med forskare och arbetsliv eller driva egna idéer som entreprenör? Då är Kungsholmens västra gymnasium rätt val för dig. Skolans utbildningar fokuserar på hälsa, demokrati, politik och juridik, entreprenörskap, miljö och kulturmöten. Självklart får du tillgång till en egen dator under utbildningen. Vår samverkan med Röda Korsets Högskola, Karolinska Institutet och Stockholms Universitet ger dessutom chans till spännande kontakter i undervisningen.

KUNSKAPER I EN GLOBALISERAD TID
På Kungsholmens västra gymnasium är det frågor om vad det är att vara människa i en allt mer globaliserad värld som vägleder dig i kunskapssökandet. Vår skola öppnar dörrarna till internationellt erfarenhetsutbyte. Omvärldskontakter och ett internationellt utbyte färgar undervisningen och vi vill möjliggöra för dig att göra fältstudier och också delar av arbetsplatsförlagt lärande utomlands. Vi har elevutbyten med skolor i Frankrike, Indien och Italien.

HÖGSKOLEINRIKTNING
Skolans ledord Kunskap- Vetenskap- Gemenskap bygger på en tanke om att vi gemensamt, personal och elever, skaffar oss kunskap på vetenskaplig grund. Våra programlag samverkar för spännande projekt i undervisningen. Forskare och föreläsare från högskola, universitet och arbetsliv bidrar med att bredda och fördjupa lärandet. Skolans nätverkskontakter berikar all utbildning på skolan. Studierna ger kunskaper och en fördjupad förståelse för människan som kulturell och politisk varelse i olika delar av världen.

ELEVINFLYTANDE
Vi har en fin gemenskap på vår skola och har kvar en känsla av den lilla skolan i den numera större skolan. Det finns många mötesplatser i våra ljusa och fina lokaler. Här ges du möjlighet att delta aktivt i beslutandeprocesser som rör skolan och din utbildning. Med läraren alltid medverkande i lärprocessen får du stöd och hjälp att uppnå dina mål.

ADRESS
Kungsholmens västra gymnasium
Campus Konradsberg, O-huset,
Konradsbergsgatan 1, 112 59 STOCKHOLM

Telefon: 08-508 380 80