Östra gymnasium

RESULTAT – INDIVID - KOMMUNIKATION
Östra gymnasiet är en kommunal gymnasieskola med ca 870 elever i Huddinge kommun. Vi erbjuder klassisk undervisning i en vacker miljö med fokus på våra elever och deras resultat.
Östra gymnasiet arbetar efter ledorden resultat, individ och kommunikation. Det innebär kortfattat att målet är att se och hjälpa varje elev till bästa möjliga resultat. Stor vikt läggs också på kommunikation. Genom kommunikation når eleverna bättre resultat.

STUDIER OCH MÖJLIGHETER
Utgångspunkten är traditionell lärarledd undervisning med variation där varje elev ska synas och nå så höga resultat som möjligt. På Östra finns det totalt 38 utbildningsvägar fördelat på fem program med olika inriktningar och programfördjupningar. Exempel på några fördjupningar på Östra gymnasiet är: eventteknik, marketing & management, pedagogik och ledarskap, matematik, juristpaket, kriminalteknik, medieteknik och KTH-paket.

SÄRSKILD VARIANT - MUSIK
Östra gymnasiet erbjuder en estetisk variant med inriktning musik (pop/rock) på EK, NA, SA och TE. Den är för elever som vill utvecklas inom musiken men samtidigt vill gå ett bredare teoretiskt program.

SKOLMILJÖ OCH TRIVSEL
Östra karaktäriseras av en familjär stämning och att ”alla känner alla”. Det är en trygg skola där eleverna trivs och känner sig respekterade som individer. Vi brukar också skryta med att vi är ”en skola byggd för att vara skola”. Skolbyggnaden är arkitektritad och det är högt i tak och stora ljusinsläpp, vilket brukar vara uppskattat. Dessutom finns det många gemensamma utrymmen och öppna studieytor och allt övrigt finns på plats i skolbyggnaden - matsal, bibliotek och idrottshall.

TRYGGHET
Skolan ska vara en trygg plats att vistas i. Hos oss finns ett inpasseringssystem så att inte utomstående kommer in hur som helst. Vi arbetar också med att det ska finnas en tät kontakt mellan elever och lärare där du som elev ska känna dig sedd och få den uppmärksamhet du behöver.

ADRESS
Östra gymnasiet
Kvartettvägen 2-6, 142 63 Trångsund

Telefon: 08-535 361 40

Program

EE – El- och energiprogrammet
Dator- och kommunikationsteknik

EK – Ekonomiprogrammet
Ekonomi
Juridik
Ekonomi och musik

NA – Naturvetenskapsprogrammet
Naturvetenskap
Naturvetenskap och samhälle
Naturvetenskap och musik

SA – Samhällsvetenskapsprogrammet
Beteendevetenskap
Medier, information och kommunikation
Samhällsvetenskap
Samhällsvetenskap och musik

TE – Teknikprogrammet
Informations och medieteknik
Teknikvetenskap
Teknikvetenskap och musik