Snitz gymnasium

NPF-ANPASSAD GYMNASIEUTBILDNING

Snitz är en skola som funnits i nästan 20 år. Vi har kompetent personal som brinner för sitt yrke som lärare till elever med en eller flera neuropsykiatriska diagnoser, ex. ADHD och AST. Vi arbetar med att ta tillvara på elevernas styrkor, som blir nycklarna till en gymnasieexamen.

MINDRE KLASSER - MER INDIVIDANPASSNING
Vi lägger stor vikt vid att se varje elev, vilket är möjligt tack vare de mindre klasserna. Eleverna hos oss får både ett fysiskt mindre, mer hanterbart sammanhang under hela skoldagen och möjlighet till en individanpassad och varierad pedagogik.

Skolmiljön är anpassad för att minimera det som stjäl fokus från lärandet. Varje elev har bland annat ett hemklassrum, en bestämd arbetsplats och en studiesamordnare (heltidsmentor) som stöttar eleven i studieprocessen och är ett nav mellan eleven, hemmet och skolan. Vi har även ett stort elevhälsoteam som arbetar aktivt och synligt i den dagliga verksamheten för att varje elev ska känna sig trygg, sedd och få stöd under sin studietid att utvecklas och nå sina studiemål.

STRUKTUR OCH FÖRUTSÄGBARHET
Alla lektioner startar och avslutas i hemklassrummet, oavsett om eleverna ska till bildsalen, el-labbet eller idrotten. I klassrummet finns schema över skoldagen uppsatt på tavlan som ett visuellt tidsstöd och skolarbetet anpassas utifrån varje individs behov av struktur, arbetstakt och uttrycksform.

KARTLÄGGNING AV ELEVENS BEHOV
Ansökan till vårt gymnasium sker via en individuell kartläggning för att ge eleven bästa möjliga förutsättningar. När eleven kommer träffar den en speciallärare och har samtal utifrån intressen, utmaningar och behov för att se vilka kurser och utbildningar som kan kännas passande. Då får eleven också möjlighet att se och känna in lokalerna.

Välkomna att höra av er till oss med ansökningar eller frågor!

ADRESS
Snitz gymnasium
Hagagatan 25A
113 47 Stockholm

Program

El- och energiprogrammet med inriktningarna:
Programmering och webbutveckling
Support- och servicearbete
Yrkesintroduktion (IMYRK) Dator- och kommunikationsteknik

Estetprogrammet med inriktningarna:
Bild
Media
Speldesign