Teknik & Servicegymnasiet

Teknik & Servicegymnasiet är en liten friskola med små klasser, ett stort engagemang och bra anda. Vi är den lilla skolan med det stora hjärtat.

10 bra anledningar att gå på Teknik & Servicegymnasiet:
• Skolan är liten och exklusiv - med små klasser
• Skolan har hög lärar- och personaltäthet
• Skolan uppmärksammar och sätter tidigt in stödinsatser
• Skolan erbjuder viss hjälp till körkort
• Skolan har sedan länge ett brett samarbete med näringslivet
• Skolan ger alla elever mycket praktik
• Skolan har betald praktik i åk 3 på industritekniska programmet
• Skolan ger alla möjlighet till grundläggande högskolekompetens, inom 2500 poäng - dvs ingen behöver läsa utökat program
• Skolan har två (2) program som ger en bred utbildning för framtiden med stora möjligheter till jobb
• Skolan ger även möjlighet att läsa Ma3 och En7

VÅRA PROGRAM
• Industritekniska programmet med inriktning driftsäkerhet och underhåll - yrkesexamen med möjlighet till högskolebehörighet. Vill du låta ditt intresse bli ditt yrke? Då är service- och underhållstekniker något för dig!
• El- och energiprogrammet med inriktning energiteknik - yrkesexamen med högskolebehörighet. Vill du utbilda dig till morgondagens yrke? Då är energitekniker något för dig!

På Industritekniska programmet läser du bl.a
• Praktisk ellära
• Mekatronik
• Sammanfogning
• Svets grund
• Verkstadsteknik

Läser du till service- och underhållstekniker kommer skolan även att erbjuda dig ett paket för grundläggande högskolebehörighet (engelska 6, svenska 2 och 3) och även matematik 2. Du kommer med andra ord att kunna få en yrkesexamen med grundläggande högskolebehörighet, inom timplanens 2500 poäng.
Du kommer att ha ca 30 veckors praktik under åk 2 och åk 3 på bl.a. MTR Tec, Arriva och Euromaint.

På El- och energiprogrammet läser du bl.a
• Datorteknik
• Praktisk ellära
• Mekatronik
• Energiteknik
• Förnybar energi

Du läser även elkraftteknik och får då möjlighet till behörighet B81, om du efter avslutad gymnasieutbildning har elinstallationsarbete genom två års praktik. Eleverna som får godkänt betyg i kurserna Energiteknik 1 o 2, Förnybar energi och Praktisk ellära har även behörighet i Fysik 1a eller Fysik 1b1+1b2.
Läser du till energitekniker kommer du per automatik läsa in grundläggande högskolebehörighet (engelska 6, svenska 2 och 3) och även matematik 2. Du kommer med andra ord att få en yrkesexamen med grundläggande högskolebehörighet, inom timplanens 2500 poäng.
Du kommer att få minst 15 veckors praktik under åk 2 och åk 3 på bl.a. Fortum och Stockholm Vatten.

FRAMTID
Vi samarbetar idag med bland annat MTR Tec, Stockholm Exergi, Euromaint, Stockholm Vatten, Arriva, Rexroth, Ericsson, IKEA, Aesseal, Lambertsson, Norrenergi m.m
Ca 80% av eleverna går direkt ut i arbetslivet och resterande 20% pluggar vidare.
Läs mer om skolans värdegrund - G.Ö.R.A. på www.tsgymnasiet.se
Du hittar oss även på Facebook och lnstagram!

SÖKNING OCH ANTAGNING
Antagning sker genom gymnasieantagningen i Stockholm.