Teknik & Servicegymnasiet

Bra anledningar att gå på Teknik & Servicegymnasiet
- Skolan är liten och exklusiv – tar endast in 24 elever på industritekniska programmet och 24 elever på elprogrammet och 5 elever på hantverksprogrammet - guldsmed.
- Skolan har hög lärar- och personaltäthet
- Skolan uppmärksammar och sätter tidigt in stödinsatser
- Skolan ger alla elever mycket praktik betald på Industritekniska programmet
- Skolan ger dig stora möjligheter till jobb efter studenten
- Skolan ger dig högskolebehörighet, utan att läsa extra
- Skolan ger dig även möjlighet att läsa ma3 och en7
- Skolan står för SL-kort även under 6 km
- Skolan erbjuder hjälp med körkort
- Skolan erbjuder Heta arbeten för dig på Industritekniska programmet
- Skolan erbjuder Nationella branschprovet för dig på El- och energiprogrammet

Våra program
- El - och energiprogrammet, inriktning energiteknik
- Hantverksprogrammet, guldsmed
- Industritekniska programmet, inriktning driftsäkerhet och underhåll

På El- och energiprogrammet läser du bl a
- Praktisk ellära
- Mekatronik
- Energiteknik
- Elkraftteknik
- Förnybar energi

Alla elever på elprogrammet går ut som energitekniker och drifttekniker. Du läser även elkraftteknik och får då möjlighet till B-auktorisation om du arbetar med el i två år efter avslutad gymnasieutbildning.

Läser du till energitekniker kommer du per automatik läsa in grundläggande högskolebehörighet (Sv2/Sva2, Sv3/Sva3, En 6) och även Ma 2. Du kommer med andra ord att få en yrkesexamen med grundläggande högskolebehörighet, utan att läsa utökat. Eleverna som får godkänt betyg i kurserna energiteknik 1 o 2, förnybar energi och praktisk ellära får dessutom även behörighet i fysik1a eller fysik 1b1+1b2.

På Hantverksprogrammet - guldsmed läser du bl a
- Hantverksteknik 1, 2, 3 osv
- Material och miljö
- Entreprenörskap
- Tradition och utveckling

Alla elever på hantverksprogrammet går ut som guldsmed. Här kan man välja om man vill fördjupa sig i sitt yrke och läsa Formgivning i åk 2 och åk 3, eller om man vill välja till grundläggande högskolekompetens (Sv2/Sva2, Sv3/Sva3, En 6) . Du kommer med andra ord att kunna få en yrkesexamen med grundläggande högskolebehörighet, utan att läsa utökat.
Efter avslutad gymnasieutbildning kan man efter ett års lärlingsplats ansöka om gesällprov för att få sitt gesällbrev.

På Industritekniska programmet läser du bl a
- Praktisk ellära
- Mekatronik
- Sammanfogning
- Svets grund
- Produktionskunskap
- Industritekniska processer

Alla elever på industritekniska programmet går ut som servicetekniker. Här kan man välja om man vill fördjupa sig i sitt yrke och läsa Fordonsteknik och mer svets i åk 2 och åk 3, eller om man vill välja att läsa grundläggande högskolekompetens (Sv2/Sva2, Sv3/Sva3, En 6 - plus Ma2 som bonus). Du kommer med andra ord att kunna få en yrkesexamen med grundläggande högskolebehörighet, utan att läsa utökat. Du erbjuds även Heta arbeten i åk 3.

Framtid
Ca 80% av eleverna går direkt ut i arbetslivet och resterande 20% pluggar vidare. Läs mer om skolans värdegrund - G.Ö.R.A. på www.tsgymnasiet.se

Du hittar oss även på Facebook och Instagram!

Sökning och antagning
Antagning sker genom gymnasieantagningen i Stockholm.

ADRESS
Teknik & Servicegymnasiet
Varuvägen 9, 125 30 ÄLVSJÖ

Telefon: 08-572 323 50

Program

EE - El- och energiprogrammet med inriktning Energiteknik
IN - Industritekniska programmet med inriktning driftsäkerhet och underhåll
HV - Hantverksprogrammet med inriktning guldsmed.