Vård- och omsorgsgymnasiet

Utbildning för dig som vill göra skillnad

Inom fem år kommer det behövas 240 000 nya medarbetare inom vård och omsorg. Det betyder många intressanta möjligheter för dig som vill arbeta med människor. Börja din resa med oss på Vård- och omsorgsgymnasiet!

Liten skola med stort engagemang. Vård- och omsorgsgymnasiet (VOGY) är en liten, personlig skola. Alla känner varandra och lärare ser och motiverar varje elev. Vår specialisering inom vård- och omsorg gör det enkelt för lärare att samarbeta i teman och sätta kunskaperna i ett sammanhang.

Lär dig om kroppen och psyket. Vård- och omsorgsprogrammet (VO) ger kunskaper om hur människan fungerar till kropp och själ. Vilka är de vanligaste sjukdomarna? Vilka behandlingar fungerar? Vad innebär olika funktionsvariationer? Stort fokus lägger vi på förmågan att bemöta och respektera människor. Detta är nyckeln till god vård.

Jobb direkt eller fortsatta studier. Vård- och omsorgsprogrammet är både ett yrkesprogram och ett högskoleförberedande program. Efter gymnasiet får du en yrkesexamen och kan få jobb som undersköterska. Ordinarie studieplan ger också allmän högskolebehörighet om du vill plugga vidare till exempelvis sjuksköterska eller psykolog.

Praktik (APL) nära verkligheten. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är en del av utbildningen, då du prövar kunskaperna på riktiga arbetsplatser. Ofta kan praktiken leda till extrajobb eller fast jobb efter examen. Genom ett samarbete med ett sjukhus i Tanzania finns en möjlighet till APL utomlands.

Mentorer som hjälper dig att lyckas. Alla elever får en egen mentor - en vuxen stödperson som ser, bekräftar, bryr sig om och stöttar. Mentorerna arbetar med denna uppgift på heltid och finns där när du behöver stöd och hjälper dig att nå dina mål. De ser fram emot att träffa dig!

ADRESS 

Vård- och omsorgsgymnasiet
Aniaraplatsen 2, 191 47 Sollentuna
(Skolan hette tidigare Consensum)

Telefon: 08-120 472 65

PROGRAM
VO - Vård- och omsorgsprogrammet
IM – Introduktionsprogram mot vård- och omsorg

FLERA MÖJLIGHETER EFTER STUDENTEN
Yrkesexamen undersköterska: jobb inom akutsjukvård, äldreomsorg, psykiatri eller LSS.
Allmän högskolebehörighet: vidare studier till yrken som sjuksköterska, psykolog, sjukgymnast, polis eller socionom.

CERTIFIERAD VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE
Skolan är certifierad som Vård- och omsorgscollege (VOC) vilket garanterar kvalitet.