Nobelgymnasiet

HOS OSS FÅR DU ALLA MÖJLIGHETER ATT SKAPA DINA DRÖMMAR

Läs mer om oss på www.karlstad.se/gymnasieskola.

Gymnasieskolors profil:
• Värmlands bredaste utbud av gymnasieutbildning
• Bra kontakter med universitet och näringsliv
• Arbetar aktivt med värdegrund, delaktighet och elevhälsa
• Många olika inriktningar och profiler
• Välutrustade bibliotek på alla skolor
• Idrottsfördjupningar på flera program
• Stort gemensamt utbud av kurser inom individuellt val
• HBTQ-certifierat elevhälsoteam på varje skola
• Lärlingsutbildningar på flera program
• Alla utbildningar kan ge dig behörighet till högskole- och universitetsstudier