NTI Gymnasiet Karlstad

Tryggt, trivsamt och tillgängligt med senaste teknik och hög kompetens

REKTORN HAR ORDET
TECH, SCIENCE och IT är tre begrepp som genomsyrar vardagen här hos oss på NTI gymnasiet i Karlstad. Det är viktigt för oss att alla elever når sina mål och trivs i skolan. Som elev på vår skola ska du alltid känna dig välkommen och värdefull. Du kan vara övertygad om att jag som rektor alltid tar dina åsikter och idéer på fullaste allvar. När du väljer väljer att gå något av våra tre program så kan du lita på att du får en utbildning som förbereder dig för framtiden. Här på NTI Gymnasiet Karlstad har vi valt att specialisera oss på tre program där alla är riktade mot framtidens arbetsmarknad inom IT. Vid sidan av den tekniska utvecklingen så arbetar vi utifrån ledord som närhet, öppna dörrar och elevinflytande. Jag, tillsammans med övrig personal, vill välkomna dig till ett gymnasium i framkant.
Fredrik Sjövall, Rektor

VARFÖR VÄLJA OSS?
NTI Gymnasiet Karlstad är alternativet för dig som söker en IT-profilerad gymnasieutbildning. Vi har valt att specialisera oss på tre program där alla är riktade mot framtidens arbetsmarknad inom IT. TEINF som fokuserar på Software och Engineering. EEDAT som utbildar för framtidens Infrastructure som är hårdvaran och inställningar i datorer och nätverk som gör att allt funkar
som det ska. ESTEST där eleverna arbeta med front end som är det som man ser när man besöker en hemsida – form av färger, bilder, filmer, texter, knappar och formulär. Nytt för 2019 är att E-sport går att läsa som utökat program.

Men vi är mer än bara ett gymnasieval
- vår undervisning är framtiden!

ADRESS

NTI Gymnasiet Karlstad
Orrholmsgatan 4
652 15 KARLSTAD

Telefo: 054 – 14 62 42 (exp)
054 – 14 48 51 (arbetslag)

Program

NTI TEKNIK - Teknikprogrammet med inriktning informations- och medieteknik.
NTI IT - El- och energiprogrammet med inriktning på dator- och kommunikationsteknik.
NTI DESIGN - Estetiska programmet med inriktning estetik och media.