Teknikcollege Hagfors/Munkfors

PÅVERKA DIN FRAMTID

Idag står industrin för nära 80 % av Sveriges totala export. För att svensk industrin ska kunna fortsätta bidra till sysselsättning och välstånd krävs det kompetenta medarbetare. Framförallt blir hög teknisk kompetens mer och mer viktig.

Teknikcollege Hagfors/Munkfors är en samverkan mellan de lokala teknikföretagen och flera olika program på Älvstrandsgymnasiet i Hagfors. Tillsammans verkar vi för att bland annat öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar genom att utforma innehållet i utbildningar så att det passar industrins framtida behov.

Tillsammans har teknikföretagen runt 2000 anställda i Hagfors och Munkfors. Flera av företagen ingår dessutom i större koncerner med flera tusen anställda runt om i världen.

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
Samtliga företag kommer under de närmsta åren att anställa fortlöpande och ser ett behov av unga människor som utbildar sig inom Teknik och Natur. Såväl på yrkes- och studieförberedande program på gymnasiet som på högskola och universitet.

ADRESS

Älvstrandsgymnasiet - Teknikcollege
Älvstrandsvägen 2, 683 30 HAGFORS
Telefon: 0563-185 00

Företagen som står bakom teknikcollege samt kontaktpersoner:

Uddeholms AB: Ulrika Mellring
voestalpine Precision Strip: Leif-Anders Andersson
AB MunkforsSågar: Per Jonsson
Valmet AB: Jan-Erik Örtgård
Feroma AB: Jörgen Finnkvist
UHT: Christoffer Lundström
Ekshärads Water Jet: Lasse Persson
Autofric: Irina Åhslund
Inission: Leif Svensson
Hagfors Vägstål: Haidi Skoghammar