Teknikcollege Hagfors/Munkfors

PÅVERKA DIN FRAMTID

Idag står industrin för nära 80 % av Sveriges totala export. För att svensk industrin ska kunna fortsätta bidra till sysselsättning och välstånd krävs det kompetenta medarbetare. Framförallt blir hög teknisk kompetens mer och mer viktig.

Teknikcollege Hagfors/Munkfors är en samverkan mellan de lokala teknikföretagen och flera olika program på Älvstrandsgymnasiet i Hagfors. Tillsammans verkar vi för att bland annat öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar genom att utforma innehållet i utbildningar så att det passar industrins framtida behov.

ADRESS

Älvstrandsgymnasiet - Teknikcollege
Älvstrandsvägen 2, 683 30 HAGFORS
Telefon: 0563-185 00

Företagen som står bakom teknikcollege:

Uddeholms AB: Ulrika Mellring (HR)
voestalpine Precision Strip: Leif-Anders Andersson
AB MunkforsSågar: Per Jonsson
Valmet AB: Jan-Erik Örtgård
Feroma AB: Jörgen Finnkvist
UHT: Christoffer Lundström
Ekshärads Water Jet: Lasse Persson
Autofric: Irina Åhslund
Inission: Håkan Rååd