Minervagymnasium

Unika valmöjligheter, engagerade och behöriga lärare i lugn inlärningsmiljö – hos oss får du möjlighet att utvecklas

STUDIERO OCH TRYGGHET
Vi är en av Sveriges modernaste gymnasieskolor med kunskap och bildning i fokus. Vår undervisningsmiljö präglas av studiero och trygghet för alla. Vi har engagerade, välutbildade och behöriga lärare som ger dig en mycket god grund för vidare studier.

UNIKA VALMÖJLIGHETER
På Minervagymnasium erbjuds unika valmöjligheter där du kan kombinera ditt intresse inom exempelvis olika typer av idrotter, musik, programmering och
samtidigt inom befintlig ram på 2500 poäng nå maximala meritpoäng. Du ges stort utbud av inriktningar och valbara kurser, där du själv får välja kurser vilket
är unikt för vår gymnasieskola. Hos oss är inte kurserna förvalda utan du har själv stora valmöjligheter att välja utifrån dina intressen.

GOD MAT OCH GODA TRÄNINGSMÖJLIGHETER
Alla elever får tillgång till en egen Macbook, guldkort på IKSU, skolrestaurang med mat av hög klass samt bibliotek. Självklart har vi också tillgång till ett väl fungerande elevhälsoteam med bl. a. skolsköterska, kurator, och studievägledare. Minervagymnasium har mycket goda studieresultat och en lugn inlärnings-
miljö, vilket ger möjlighet att göra stora delar av studierna under lektionstid. Vi erbjuder fyra studieförberedande program med möjlighet till profilering såsom Nat Science.

ADRESS

Minervagymnasium
Glaciärgatan 2, 907 27 UMEÅ

Telefon: 090-349 72 29

Program

SA – Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna
Beteendevetenskap
Samhällsvetenskap
Medier, information och kommunikation

NA – Naturvetenskapsprogrammet med inriktningarna
Naturvetenskap och samhälle
Naturvetenskap
Med möjlighet till Nat Science profilering.

EK – Ekonomiprogrammet med inriktningarna
Ekonomi
Juridik

TE – Teknikprogrammet med inriktning
Teknikvetenskap