Räddningsgymnasiet

Är du nyfiken på hur vår värld fungerar? 

Naturvetenskapligt program
Genom kunskaper i matematik, naturvetenskap och samhällsvetenskap får du en bred och allsidig grund att stå på när du undersöker världen. Naturvetenskapsprogrammet ger möjlighet till behörighet till de flesta universitetsutbildningar. Du lär dig att tänka och arbeta vetenskapligt och utvecklar kunskaper om livets villkor och om sammanhang i naturen.
Du arbetar tillsammans med andra elever och en handledare i “basgrupp”. Ni har ett eget grupprum där ni kan planera, diskutera och hjälpa varandra. Tillsammans utvecklar vi livets viktigaste förmåga – att samarbeta.
På Räddningsgymnasiet väljer du inriktning inför årskurs 3 och behöver inte veta vad du ska välja innan du söker.

Inriktning natur
Den här inriktningen väljer du om du lockas av matematikens, kemins, biologins och fysikens fascinerande värld. Laborationer är en självklar del av utbildningen och din förmåga att förstå världen genom naturvetenskapliga förklaringsmodeller ökar.

Inriktning samhälle
Detta innebär att du fördjupar dig i hur natur och samhälle samspelar i världen genom att läsa fler kurser inom samhällskunskap, psykologi och geografi.
När natur- och samhällsvetenskapliga frågor möts får du ett helhetsperspektiv på hur världen fungerar.

FN-skola, räddning, studieresor och internationella frågor
Räddningsgymnasiet är en certifierad FN-skola. Det betyder att vi arbetar med att förstå globala problem och deras lösningar. Räddningsgymnasiet ger dig möjlighet att läsa ett naturvetenskapligt program med en unik profil. Hos oss lär du dig om räddningsarbete, från trafik-olyckor och bränder till stora internationella katastrofer. Att dela upplevelser med varandra och få erfarenheter av världen är en viktig del av skolan. Våra studieresor, späckade med studiebesök som vi väljer tillsammans, tar oss ut i världen. I årskurs 3 har man gjort resor till länder som Nepal, Vietnam och nu senast Indien.

Gemenskap 
Vi är en liten skola som bjuder på stor gemenskap. Skolan erbjuder elevboende i olika former för de elever som önskar. På fritiden kan man se på film och spela biljard/ bordtennis i skolans uppehållsrum. Vill man träna kan eleverna som går på skolan hyra idrottshallen, eller träna i gym ute eller inne. Närheten till naturen ger även eleverna möjligheter till friluftsliv som exempelvis att paddla kajak på Ångermanälven.

ADRESS 
Räddningsgymnasiet
Sandövägen 3
872 64 SANDÖVERKEN

Telefon: 0612-692090

Program

Inriktning väljs i åk 3
Naturvetenskapsprogrammet: natur
Naturvetenskapsprogrammet: natur och samhälle