Sollefteå gymnasium

Välkommen till Sollefteå gymnasium!

Vi har:

  • Skidgymnasium i världsklass
  • Hockey-, fotboll- & dansgym (specialinriktningar)
  • Attraktiva yrkesutbildningar med mycket goda jobbmöjligheter
  • Tolv nationella program med ett flertal inriktningar

Besök ett program en dag!
Kontakta någon av våra SYV och boka en dag!

Läs mer!
Mer information om våra program och inriktningar hittar du via: www.solleftea.se/gymnasiet el. gymnasium.se/sok/solleftea

ADRESS
Gudlav Bilderskolan
Söderleden 9
881 35 SOLLEFTEÅ

Hågestaskolan
Hågesta 1
881 41 SOLLEFTEÅ

Skedomskolan
Skedom 111
881 92 SOLLEFTEÅ

Program

Gudlav Bilderskolan
BF - Barn & Fritidsprogrammet
BA - Byggprogrammet Lärling
FT - Fordon & Transportprogrammet Transport, Personbilar, Lastbil & mobila maskiner
HA - Handels- och Administrationsprogrammet Lärling
HT - Hotell- och Turismprogrammet Hotell & Konferens samt Turism & resor
VO - Vård- och omsorgsprogrammet
Dansgymnasiet
Idrott och hälsa specialisering Fotboll, Ishockey
Hågestaskolan
EE - Ekonomiprogrammet - Energiteknik samt Elteknik
NA - Naturvetenskapsprogrammet
SA - Samhällsvetenskapsprogrammet Beteende samt samhälle
TE - Teknikprogrammet - Design- och Produktutveckling samt Informations- och Medieteknik
Skedomskolan
NB - Naturbruksprogrammet, skogsmaskinförare
Skidgymnasiet
Längd/Biathlon
Vård och omsorgs-, barn och fritids-, naturvetenskaps-, teknik-, samhälls- samt ekonomiprogrammet.
Längd & Biathlon erbjuder RIG samt NIU platser!