Sollefteå gymnasium

Välkommen till Sollefteå gymnasium!

Vi har:

  • Skidgymnasium i världsklass
  • Hockey-, fotboll- & dansgymnasium (specialinriktningar)
  • Attraktiva yrkesutbildningar med mycket goda jobbmöjligheter
  • Tolv nationella program med ett flertal inriktningar

Besök ett program en dag!
Kontakta någon av våra SYV och boka en dag!

Läs mer!
Mer information om våra program och inriktningar hittar du via: www.solleftea.se/gymnasiet el. gymnasium.se/sok/solleftea

ADRESS
Gudlav Bilderskolan
Söderleden 9
881 35 SOLLEFTEÅ

Hågestaskolan
Hågesta 1
881 41 SOLLEFTEÅ

Skedomskolan
Skedom 111
881 92 SOLLEFTEÅ

Program och inriktningar

Yrkesprogram:
Barn- och fritidsprogrammet (BF )
Fritid och hälsa samt Pedagogiskt och socialt arbete
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA ) lärling
El- och energiprogrammet (EE) Energiteknik samt Elteknik
Fordons- och transportprogrammet (FT) Personbil, Lastbil och mobila maskiner & Transport
Försäljnings- och serviceprogrammet (FS) Lärling
Hotell- och turismprogrammet (HT)
Introduktionsprogrammet (IM)
Naturbruksprogrammet (NB) Skog
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Högskoleförberedande program:
Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomi och Juridik
Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskap samt Naturvetenskap och
Samhälle Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Samhällsvetenskaplig samt Beteendevetenskaplig
Teknikprogrammet (TE) Design och produktutveckling samt Informations- och medieteknik