Grillska Gymnasiet – Västerås

Grillska gymnasiet – trygghet och goda resultat

Med 450 elever är Grillska gymnasiet en skola med trygg och lugn miljö där eleverna får studiero och goda förutsättningar för såväl kunskapsutveckling som att växa
som personer. En skola med en kultur som stärker elevers vilja att lära.

- Att vara redo för ett liv utanför skolans väggar men även en god skolgång är viktigt att eleverna får med sig efter sin tid hos oss. Därför är det angeläget för oss att eleverna ges möjlighet att få både kunskap och självkännedom så att de lämnar oss med en tro på sig själva och sin förmåga säger rektor Ewa Ekström.

Projekt tillsammans med företag och organisationer
Grillska gymnasiets pedagogiska modell bottnar i skolans värdegrund om varje individs lika värde, det innebär bland annat att varje elev ska vara sedd, bekräftad och få möjlighet till studiero i en trygg miljö. Under din utbildning på Grillska gymnasiet möter du sammanhållna längre lektioner. De längre lektionerna ger tid för dig som elev att komma in i ämnet och hinna ställa dina frågor. Att det blir färre salsbyten, uppstarter och avslut skapar arbetsro och möjliggör såväl varierade arbetssätt som sammanhängande projekt. Många av de projekt du genomför hos oss på Grillska gymnasiet bedrivs tillsammans med en extern part, till exempel företag och organisationer. Det kan exempelvis handla om att skapa en informationsfilm, ta fram och genomföra en marknadsundersökning eller vara personlig tränare. Vi tror att elever genom att skapa värde för andra lär sig mer, får ökade kunskaper och tilltro till sin egen förmåga. Inom kursen Entreprenörskap ges möjlighet att träna din förmåga att förverkliga en idé. De elever som vill kan testa att driva ett eget företag inom ramen för Ung Företagsamhet (UF). Här kan du som elev även välja att driva ett projekt utifrån ett område som intresserar dig eller som du vill lära dig mer om. Kanske vill du genomföra en förändring i samhället utifrån ett hållbart eller socialt perspektiv?

Aktiv och uppskattad elevkår
På Grillska gymnasiet i Västerås finns en mycket aktiv och uppskattad elevkår som under läsåret genomför tävlingar, LAN, den årliga julpynttävlingen och många fler aktiviteter. Elevkårens arbete bidrar till en positiv skolmiljö med umgänge mellan skolans olika program och mellan årskurser. Grillska Västerås har även elevrepresentanter som regelbundet träffar skolans huvudman, Stadsmissionens Skolstiftelse, för att bidra till att utveckla skolan.

Hos oss trivs elever och personal
Det är inte bara eleverna som trivs och mår bra på Grillska gymnasiet så gör även lärarna och övrig personal. Personalomsättningen är låg och kollegiet kännetecknas av stolthet, glädje och engagemang.

Till läsåret 23/24 utökar vi våra lokaler med moderna labbsalar och plats för två klasser till. På våra Öppna hus berättar vi mer, datum och tider finner du enklast på vår hemsida, varmt välkommen!

ADRESS 
Grillska Gymnasiet
Port-Anders Gata 3
722 12 VÄSTERÅS

Telefon: 021- 470 57 80

Program

Högskoleförberedande program
Ekonomiprogrammett – inriktning ekonomi
Estetiska programmet – inriktning estetik och media
Samhällsvetenskapsprogrammet – inriktning beteendevetenskap profil träning och ledarskap
Samhällsvetenskapsprogrammet – inriktning medier, information och kommunikation
Teknikprogrammet – inriktning informations- och medieteknik

Yrkesprogram
El- och energiprogrammet – inriktning dator- och kommunikationsteknik (IT)