Klara teoretiska gymnasium

Din resa börjar här!

Klara Teoretiska Gymnasium är skolan för dig med höga ambitioner där vi erbjuder dig en utbildning som utvecklar, engagerar och förbereder dig väl för fortsatta studier på högskola och universitet. Vi är en skola där vår tids stora frågor som uttrycks i FN:s globala mål för hållbar utveckling genomsyrar vår verksamhet. Vi vill vara med och bidra till att världen blir lite bättre och snällare att leva i.

Vi vill ge dig bästa förutsättningarna
För att du ska lyckas bra i skolan är det viktigt att du trivs och får rätt förutsättningar att göra ett bra arbete och möjlighet att utmana dig själv. Vi tror att detta blir möjligt i en trygg och studiefokuserad miljö. På KLARA Västerås lägger vi stor vikt vid att rekrytera engagerade och skickliga lärare med gedigna ämneskunskaper. Undervisningen hos oss är inte bara utformad för att ge dig nya kunskaper, utan också för att ge dig självförtroende, social kompetens och förmåga att ta ansvar.

Universitetsförberedande
Hos oss får du ta del av gästföreläsare, göra studiebesök och studieresor, för att visa på kopplingen mellan teori och verklighet. På KLARA Västerås får du även arbeta med universitetscoacher under ditt sista gymnasieår för att än mer förbereda dig inför nästa utbildningssteg.

FN:s globala mål genomsyrar hela utbildningen
KLARA Västerås är en skola där FN:s globala mål för hållbar utveckling genomsyrar våra utbildningar. Vi vill att omvärlden ska synas i din vardag och har därför en tydlig internationell profil där du får möjlighet att engagera dig i både nationella och internationella sociala projekt.

Gemenskap på KLARA
Men allt handlar inte om studier, det är också viktigt att ha roligt under sin studietid. En aktiv elevkår bidrar till en god gemenskap och anordnar olika aktiviteter under året. Vi vill vara skolan du längtar till och trivs på, en plats där du kan vara dig själv och själv kan vara med och påverka din utbildning.

Vi rustar dig för framtiden
Du ska efter genomgången utbildning på KLARA Västerås känna dig rustad för vidare högre studier och en värld full av möjligheter där du med din kunskap, ditt engagemang och ditt driv kan göra skillnad.

Varmt välkommen till KLARA Västerås!

ADRESS 

Klara Teoretiska Gymnasium
Ingenjör Bååths gata 47
722 12 Västerås

Telefon: 021-312250

Program

EK – EK, Ekonomi
EK – JUR, Juridik
NA – NA, Natur
NA – NA/SA, Natur & Samhäll
SA – SA, Samhäll
SA – BET, Beteende