Ridgymnasium Strömsholm

Unik utbildning i underbar miljö
för dig som vill arbeta med hästar

Är du sugen på att arbeta inom den ständigt växande hästnäringen? Då har ridsportgymnasiet Strömsholm en unik utbildning för dig.

Ny yrkesutbildning
Från och med läsåret 2019/2020 får eleverna som går Ridsportgymnasium Strömsholm att få en yrkesutbildning till Svensk Ridlärare I. En möjlighet som enbart utbildningen på Ridskolan Strömsholm kan erbjuda. Under studieåren kommer eleverna också att ha genomgått utbildningen som hästskötare. Fokus i utbildningen ligger på hästkunskap och hästhantering, ridning, undervisningsmetodik, ledarskap, ridlära och hästens olika användningsområden.

Fantastiska lärare
På Ridskolan Strömsholm finns fantastiska lärare. Dels vår kunniga personal i både praktiska och teoretiska ämnen, men också våra hästar som är mycket välutbildade och ger dig rätt förutsättningar för att utvecklas. Här varvars teoriämnen med praktiskt arbete både i stall och på hästryggen. Du har också arbetsplatsförlagt lärande, både i Sverige och utomlands. Dessutom bedrivs all undervisning på klassisk hästmark i en underbar miljö med moderna faciliteter.

Fortsatta studier
Efter utbildningen kan du arbeta som ridlärare. Du kan även välja att vidareutbilda dig till Svensk Ridlärare II eller III.
Du har dessutom en bra grund om du vill gå vidare till Hippologprogrammet eller någon annan eftergymnasial hästutbildning, eller vill utbilda dig till tränare.

Riksintag och elevboende
Utbildningen är riksrekryterande så du kan söka oavsett var i Norden du bor. Vi har fina boendemöjligheter i fräscha elevhem och har du lång resväg och behöver bo på skolan kan du få inackorderingstillägg.

ADRESS
Ridskolan Strömsholm
Stallbacken 6
734 94 STRÖMSHOLM

Telefon: 0220-451 00

Program

Ridsportgymnasiet Strömsholm är ett naturbruksprogrammet med särskild variant, där eleverna efter avslutad utbildning har yrkesutgång Svensk Ridlärare 1.

Utbildningen är riksrekryterande.
Antagning sker både via betyg och antagningsprov.
Det finns möjlighet att läsa in högskolebehörighet.