Strömma Naturbrukscentrum

Natur, Djur och Teknik – på ett naturligt vis

På Strömma Naturbrukscentrum får Du lära på riktigt, dvs. du får bl.a. delta i skötsel av skolans djur och köra skolans maskiner. Du får samtidigt lära Dig teoretiskt hur djur och maskiner fungerar och förklaring till hur man kan göra saker bättre. Din utbildning leder direkt till jobb eller till olika behörigheter för vidare studier.

Ett naturbrukscentrum med resurser
På Strömma är det gångavstånd till hallar och stallar mm. För hästutbildningen finns flera stallar, ett stort ridhus, paddock och fina ridstigar. Djurvårdarna har två djurhus med många olika arter av sällskapsdjur. Lantbruket förfogar över stora arealer, toppmodern utrustning genom leasingavtal, en modern mjölkningsrobot samt djurbesättningar, får och nötkreatur. Skolbibliotek och gymnastiksal finns och det viktigaste - vi har legitimerade och behöriga lärare och instruktörer i alla ämnen.

Du väljer efter hand och får jobb direkt eller efter universitetsutbildning
Det kan vara svårt att bestämma i ett stort utbud. Du väljer inriktning, men Du kan ändra dig under den första tiden. Du väljer bland kurser för olika behörigheter. Yrkesutbildning, Gymnasieexamen, Grundläggande- Särskild behörighet. Om Du väljer naturvetenskapliga kurser, NV, inom ramen för 2800 p och några som utökad kurs, kan Du söka in till veterinär- och agronomutbildning mm.

Du får en meningsfull fritid på vårt elevboende
Det finns busshållplats vid skolan, men många väljer att bo på vårt elevboende. Fritidsledare finns dygnet runt och på kvällarna finns många möjligheter. Du kan besöka studieverkstaden och få stöd, gå till det välutrustade gymmet mm. Det finns möjlighet att ta med din egen hund eller häst och utnyttja de fina omgivningarna.

Nytta och nöje
För att lära ska man ha det bra. Skolan ska vara både rolig och kännas meningsfull. En utbildning inom den gröna sektorn ger dig yrkeskunskaper som vi vet kommer att behövas och yrken som innehåller omväxling och arbete med förutsättningar för livet. I skolan får man kamrater. På Strömma får man kamrater för livet.

 

ADRESS 
Strömma Naturbrukscentrum
511 99 SÄTILA

Telefon: 0301-47500

Program

Naturbruksprogrammet, NB

Inriktningar och profiler
Djurvård - djurvårdare
Djurvård - hund
Djurvård - djurskötare special
Hästhållning - hästskötare
Lantbruk - djurskötare
Lantbruk - maskin
Samtliga inriktningar kan kompletteras med NV-kurser (vissa kurser ligger på utökat program)
Begränsat antal platser till Programinriktat individuellt val NB
Samma profiler som ovan