Teknikcollege Skaraborg

Framtiden för dig

Vill du ha chansen att gå en utbildning som är certifierad och matchar industrins kompetensbehov?

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Industrin och tekniken utvecklas ständigt och utbildningen måste hänga med i samma takt.

Genom en nära koppling mellan utbildning och arbetsliv får du på en Teknikcollegecertifierad utbildning en god bild av hur arbetslivet ser ut redan innan avslutad utbildning. En attraktiv teknisk utbildning kan då leda till jobb efter utbildningen eller lägga en grund för fortsatta studier. Du kan läsa till civilingenjör och högskoleingenjör inom till exempel teknisk fysik, rymdteknik, bioteknik, industriell ekonomi, elektroteknik och medicinsk teknik.

Teknikcollege Skaraborg är ett samarbete mellan alla 15 kommuner, utbildnings-anordnare och lokala industriföretag. För dig som elev betyder det att företagen erbjuder studiebesök, praktikplatser, gästföreläsningar och i hög grad sommarjobb under pågående utbildning. De tycker också till om kursernas innehåll så att utbildningarna matchar deras behov.

Väljer du en industriteknisk utbildning ingår minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) och du kan efter avslutad utbildning arbeta som till exempel industrirobotoperatör, CNC-operatör metall och trä, automationsmekaniker, svetsare, plåtslagare, CNC-programmerare och produktionstekniker.

Läs mer om Teknikcollege här:
teknikcollege.se

 

Certifierade skolor och utbildningar i Skaraborg

De la Gardie gymnasiet, Lidköping
Teknikprogrammet med inriktningarna: Design och produktutveckling, Informations- och medieteknik, Teknikvetenskap.
Industritekniska programmet med inriktningen: Svetsteknik.

Gymnasium Skövde, Skövde
Teknikprogrammet med inriktningarna: Design och produktutveckling, Informations- och medieteknik, Samhällsbyggande och miljö, Produktionsteknik
Industritekniska programmet med inriktningen
Svetsteknik.

Lichron Teknikgymnasium, Skövde
Industritekniska programmet med inriktningen: Produkt-och maskinteknik med två yrkesutgångar mot CNC-teknik och automationsteknik.

Volvogymnasiet, Skövde
Industritekniska programmet med inriktningen: Produkt-och maskinteknik.

Lagmansgymnasiet, Vara
Teknikprogrammet med inriktningarna: Informations- och medieteknik, Teknikvetenskap.
Industritekniska programmet med inriktningarna: Produkt-och maskinteknik och Svetsteknik.

Vadsbogymnasiet, Mariestad
Teknikprogrammet med inriktningarna: Design och produktutveckling, Produktionsteknik, Teknikvetenskap.
Industritekniska programmet med inriktningarna: Produkt-och maskinteknik och Svetsteknik.

Ållebergsgymnasiet, Falköping
Teknikprogrammet med inriktningarna: Informations- och medieteknik, Produktionsteknik, Samhällsbyggande och miljö.
Industritekniska programmet med inriktningen: Produkt-och maskinteknik träteknik.