Vadsbogymnasiet

Känn dig välkommen!

Vadsbogymnasiet är en skola med god stämning och närheten mellan personal och elev är ett av våra kännetecken. Hos oss är det viktigt att alla får studiero och känner sig trygga.

Engagerad personal, nyrenoverade lokaler och en avslappnad kultur ger eleverna en ovärderlig grund att stå på. Vi vill skapa engagemang kring mänskliga rättigheter, internationella frågor samt hållbar utveckling. Det handlar om frågor som rör den egna skolmiljön, elevens utveckling och skolans värdegrund. Några av de aktiviteter som finns idag är FN-rollspel och deltagande i Kubprogrammet som anordnas av Raoul Wallenberg akademien.
Som ny elev på skolan får du under första terminen en introduktionskurs med tips på studieteknik för att lyckas så bra som möjligt med dina studier.

Certifierade utbildningar
Utbildningarna på Vadsbogymnasiet håller hög kvalitet, det visar de certifieringar som skolan har. Du som elev får branschspecifika certifikat som du har nytta av i yrkeslivet.
Certifieringar, starkt fokus på arbetsplatsförlagt lärande och entreprenörskap samt tätt samarbete med det lokala näringslivet garanterar hög nivå på utbildningarna – och bidrar till att många får jobb direkt efter gymnasiet.

Nationell idrottsutbildning (NIU)
Vill du kombinera dina studier med idrott erbjuder vi en certifierad nationell idrottsutbildning (NIU) i innebandy samt en lokal idrottsutbildning (LIU) inom ishockey och fotboll samt enskilda idrotter.
Kombinationen idrott och studier kan göras på följande program: Bygg- och anläggning, Barn- och fritid, El- och energi, Ekonomi, Marinteknik, Naturvetenskap, Samhäll, Teknik och Vård- och omsorg.

Din framtid
Att lära sig ta eget ansvar och att växa in i en kommande yrkesroll utgör en stor del av ditt arbete under din gymnasietid. Vår målsättning är att du som elev ska känna dig väl förberedd för vidare studier eller jobb efter dina tre år hos oss. Vi ses i höst!

ADRESS 
Vadsbogymnasiet
Drottning Kristinas väg 50
542 44 MARIESTAD

Telefon: 0501-75 56 00

Program

BA - Bygg och anläggningsprogrammet
BF - Barn och fritidsprogrammet
EE - El- och energiprogrammet
EK - Ekonomiprogrammet
IM - Introduktionsprogrammen
IN - Industritekniska programmet
NA - Naturvetenskapsprogrammet
SA - Samhällsvetenskapsprogrammet
TE - Teknikprogrammet
VO - Vård- och omsorgsprogrammet

SPECIALUTFORMAT OCH RIKSREKRYTERANDE PROGRAM
MT - Marinteknik

GYMNASIAL LÄRLINGSUTBILDNING - BA, VO
NIU - Innebandy
LIU - Fotboll, Innebandy, Ishockey

CERTIFIERINGAR
Teknikcollege, Vård- och omsorgscollege, ETG-partner,
Skola för hållbar utveckling, BYN

Gymnasiesärskola
Fastighet, anläggning och byggnation
Hotell, restaurang och bageri
Individuella programmet