Vård- och omsorgscollege Sjuhärad

Vård- och omsorgscollege i Sjuhärad är en kvalitetssäkrad samverkan mellan utbildning och arbetsliv. Det innebär att du som väljer att utbilda dig till undersköterska hos någon av våra certifierade skolor får en utbildning av hög kvalitet i nära samarbete med arbetslivet.

Efter studierna kan du antingen välja att jobba som undersköterska i vård och omsorg eller läsa vidare på högskola eller universitet. Du får även med dig ett diplom från oss som är meriterande vid anställning.

Utbildningen sker i samverkan med arbetslivet. En del av utbildningen är arbetsplatsförlagd vilket innebär att du minst 15 veckor är ute på en arbetsplats tillsammans med utbildad handledare. Vissa skolor erbjuder lärlingsutbildning vilket innebär att en mycket stor del av utbildningen genomförs på arbetsplatsen.
Du får kunskaper i sjukvård, omvårdnad, medicin, hälsovetenskap. Du får även lära dig hur du bemöter människor som är i behov av vård och omsorg. Allt i nära koppling till arbetsliv och forskning.

Då man ser ett ökat vårdbehov i framtiden kommer du som utbildad undersköterska att vara mycket attraktiv på arbetsmarknaden.

Adress

Marks gymnasieskola Skene
marksgymnasieskola@mark.se

Almåsgymnasiet Borås
almasgymnasiet@boras.se

Tranemo gymnasieskola Tranemo
gymnasiet@tranemo.se

Tingsholmsgymnasiet Ulricehamn
so-tingsholm@ulricehamn.se