Volvogymnasiet

Vi ger dig en bred utbildning!

Volvogymnasiets utbildning bygger på Industritekniska programmet med inriktning produkt- och maskinteknik.

Vi är resursstarka på alla plan
Vi erbjuder kurser motsvarande ett Tekniskt program vilket också ger dig särskild högskolebehörighet. Som elev job-bar du i stor maskinpark, det finns mycket teknisk utrust-ning och hög lärartäthet. Detta tack vare de internationella bolag, Volvo Powertrain och Aurobay, som står bakom oss.

Vi stöttar dig i din personliga utveckling
Modern produktion handlar om att hitta kreativa, effektiva och miljövänliga lösningar för att tillverka produkter. För att förbereda dig för arbetslivet kommer du att få arbeta mycket med teambuilding, projektarbeten och övningar som ger dig möjlighet att utveckla dig som person. Vi är en liten trygg skola där du som elev får vara med och påverka Volvogymnasiets verksamhet.

Vi erbjuder dig mer än de flesta
Under din tid på skolan är du anställd på ett bolagen Aurobay eller Powertrain. Vid godkända studieresultat erbjuds du sommarjobb med bra lön. Årskurs tre åker gemensamt på en tre veckor lång utlandspraktik till något av Volvos europeiska bolag. Det finns också mycket goda chanser att få anställning efter godkänd examen.

ADRESS 

Volvogymnasiet
Volvovägen 5
541 87 Skövde

Telefon: 0733-33 38 53

Program

Industritekniskt program, inriktning Produkt- och Maskinteknik.