Ekonomiassistent

Ekonomiassistenten arbetar med varierande arbetsuppgifter beroende på om man arbetar i en större eller mindre organisation eller företag. Ekonomiassistenten kontrollerar att uppgifterna i bokföringen stämmer med verifikationerna. Det gäller att vara noggrann i sitt arbete och man måste tycka det är kul med siffror.
Arbetsuppgifter
Ekonomiassistenten har hand om företagets bokföring. Man kontrollerar om uppgifterna i bokföringen stämmer med verifikationerna, det vill säga kvitton, fakturor och reseräkningar. Man kontrollerar om behållningen på kontot enligt bokföringen stämmer med kontoutdrag från banken. Att köra fram löne- och skatteuppgifter och ta fram underlag för bokslut är en del av arbetet, likaså att delta i bokslutsarbetet. En ekonomiassistent ger service till kunder som vill ha besked av olika slag, till exempel om gjorda in- och utbetalningar. Beroende på vart man arbetar kan arbetsuppgifterna variera. I mindre företag kan ekonomiassistentens arbetsuppgifter spänna över flera området. I större företag är det vanligare att specialisera sig inom någon eller några arbetsuppgifter.

Redovisningsassistenter har liknande arbetsuppgifter. Assistenterna har ofta gymnasieekonomutbildning och använder sig av olika bokförings- och faktureringsprogram i arbetet. Även Redovisningsassistenten arbetar med företag eller organisationers bokföring.

Det är en stor fördel att tycka om att arbeta med siffror, att vara noggrann och organiserad eftersom små fel i bokföringen kan få konsekvenser och skapa problem på olika sätt.

Utbildning
Inom gymnasieskolan kan du läsa ekonomiprogrammet med ekonomisk inriktning. Programmet är högskoleförberedande.

Akademisk examen med inriktning ekonomi vid någon av landets högskolor och universitet ger dig en kandidatexamen i ekonomi.