Konstnär

Konstnärer arbetar med många konstformer, uttrycksmedel, tekniker och material. De traditionella konstformerna är måleri, teckning, grafik och skulptur. Konstnärer arbetar även med bland annat fotografi, rörlig bild, ljud, ljus och text. Arbetsfältet är mycket brett och det är vanligt att kombinera inriktningar. Utställningar, rådgivning och offentlig utsmyckning är exempel på arbetsuppgifter.
De flesta konstnärer är egna företagare. Många arbetar på eget initiativ med konstnärliga projekt. En del arbetar med offentliga gestaltningsuppdrag. Få konstnärer kan försörja sig på sin konst på heltid. Det är vanligt att ha ett annat arbete vid sidan om konstnärsyrket. Att undervisa på konstskolor, hålla föredrag eller arbeta med pedagogiska uppdrag är vanliga komplement, men många arbetar i helt andra yrken.

Arbetsuppgifter
Konstnärer arbetar med många olika konstformer, uttrycksmedel, tekniker och material för att skapa konst. Måleri, teckning, grafik och skulptur tillhör de traditionella bildkonstformerna. Konstnärer arbetar också med fotografi, text, ljud, ljus, performance (en form av levande konst som visas live, oftast interagerande med publik), installationer och rörlig bild. Det är vanligt att konstnärer kombinerar eller arbetar med flera olika konstformer. Det konstnärliga arbetet utgår ifrån en idé som sedan ska förverkligas. Konstnären söker information och experimenterar med material och tekniker för att gestalta sitt verk.

Konstnärer arbetar bland annat med utställningar, visningar av egna och andras verk, offentliga gestaltningsuppdrag och konstnärliga projekt samt konstnärlig rådgivning. Kommuner, landsting och regioner utlyser ibland offentliga gestaltningsuppdrag som konstnärer kan söka. Det kan handla om utsmyckning av skolor, sjukhus, tunnelbanestationer, gångstråk eller bostadsområden. Det kan vara enskilda verk eller helhetsmiljöer. Konstnärer arbetar även som konsulter och rådgivare i sådana sammanhang, till exempel i samarbete med arkitekter.

Det färdiga konstverket är ett resultat av många försök, omprövningar och kompromisser. En del konstnärer överlåter de praktiska och tekniska arbetsmomenten till andra för att själva fungera som arbetsledare eller koordinator.

Eftersom många konstnärer är egna företagare ingår även administration, bokföring, marknadsföring, möten och avtalsskrivning i det dagliga arbetet.

Arbetsmiljö
Konstnärer arbetar ofta självständigt i en ateljé eller verkstad.

Arbetstid
Konstnärer bestämmer ofta själv över sin arbetstid.

Utbildning
Konstnärliga kandidatutbildningar med inriktning fri konst finns vid de statliga konsthögskolorna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Utbildningarna omfattar tre års heltidsstudier. Det finns även masterutbildningar på avancerad nivå.

Inom den eftergymnasiala utbildningsformen konst- och kulturutbildningar finns ett antal fristående skolor som har utbildningar i konst. Inom Folkhögskolan finns en mängd kurser och yrkesutbildningar.

Det går också att bli framgångsrik konstnär utan utbildning, men det tar oftast mycket längre tid.