Väktare

En väktare arbetar för ett auktoriserat bevakningsföretag med att utföra bevakningsuppgifter. Väktaren är normalt uniformerad även om undantag finns (se butikskontrollant och personskydd) och den huvudsakliga uppgiften är tillsyn och bevakning av olika slag. Det sker ofta genom rondering av lokaler där väktaren besöker en rad olika kunder. Vid stationär bevakning på till exempel en industri eller i en reception befinner sig väktaren på en plats under hela arbetspasset. Rollen infattar en uppsjö av arbetsuppgifter som till exempel larmutryckning, fastighetsjour, låsning och upplåsning av butiker och trygghetsskapande arbete.

Väktaren har inga särskilda juridiska befogenheter men kan vid brott agera effektivt med hjälp av de rättigheter som alla har: så kallat envarsgripande (rättegångsbalken) nödvärn (brottsbalken) laga befogenhet att använda våld vid gripande (polislagen) liksom att utföra skyddsvisitation enligt densamma.

Till skillnad från allmänheten åtnjuter väktare förstärkt rättsskydd på sitt bevakningsområde. Dessutom får väktare efter godkänd utbildning bära både handfängsel och batong i arbetet, vid särskilda omständigheter kan de också bära skjutvapen.

För att få anställning som väktare måste man vara laglydig, allmänt lämplig och godkännas för anställning i ett auktoriserat bevakningsbolag av länsstyrelsen. Innan det sker kontrolleras personen mot polisens brottsregister liksom SÄPOs misstankeregister.  Man måste dessutom vara 18 år (för vissa tjänster 20), ha bott i Sverige i minst 1 år (nordisk medborgare) eller 3 år (utomnordisk) och hantera svenska språket bra i tal och skrift. För många tjänster är B-körkort ett krav.

Blir man anställd som väktare står Securitas för utbildningen, som sker genom branschorganisationen BYAs (Bevakningsbranschens yrkes- och arbetsmiljönämnd) försorg.

Utbildningen till väktare omfattas av två kurser (Väktarutbildning 1 och 2) på totalt två veckor samt 160 timmars praktisk yrkesträning.

Utbildningen omfattar bland annat:

  • Olaga diskriminering och mänskliga beteenden
  • Bevakningsjuridik
  • Handfängsel
  • Bevakningstjänst
  • Akutsjukvård
  • Tekniska hjälpmedel
  • Brand
  • Yrkesetik och moral
  • Arbetsmiljö
  • Konflikthantering & självskydd
  • Rättsvårdande myndigheter