Rådgivare kundservice

Jag heter Johanna och är 23 år och har jobbat som rådgivare på Sparbanken Västra Mälardalen i 1,5 år.

Jag valde mitt yrke på grund av 
Ända sedan jag gick i årskurs 8 har jag velat arbeta på bank. Detta med tanke på de ekonomiska inslagen och kundkontakten.

Jag har följande utbildning  
4 årig Civilekonomexamen från Örebro Universitet. ”Degree of Master of Science in Business and Economics”

Denna utbildning krävs för mitt yrke 
Ekonomisk utbildning.

Detta är fördelarna med mitt yrke
Varierande arbetsuppgifter. Socialt. Utvecklande, alltid nya ärenden. Flexibelt, både i arbetstid (flextid) och arbetsuppgifter.

Detta är nackdelarna med mitt yrke
Ibland är det stressigt.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag
Dagen börjar med att stämma av i kalendern, för att se vad som är planerat under dagen. Vi förbereder kassorna så att allt är klart innan alla kunder kommer när vi öppnar banken. Under dagen tar jag hand om de kunder jag har inbokade i min kalender. Ibland är det personer som vill bli kunder i banken, ibland pensionsgenomgångar med befintliga kunder, eller eventuella omplaceringar i sparande eller liknande. Jag hjälper även spontankunder i kassan. Vi stämmer även av kassorna, så vi ser att allt har gått rätt till under dagen. Därefter kan det bli en stunds efterarbete med olika kundärenden som inte hunnits med under dagen.

I min roll kan man också åta sig andra arbetsuppgifter, såsom exempelvis arbete inriktat på ungdomar i vårt verksamhetsområde. Det kan exempelvis vara att ta fram förslag på aktiviteter, rabatter och dylikt speciellt för ungdomar. Så i perioder lägger jag en del av arbetstiden på detta.

Olika interna utbildningar och informationsmöten kan också vara en del av arbetsuppgifterna under en dag.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är  
Utvecklingsmöjligheterna är goda. En naturlig utveckling är att gå vidare och bli Privatrådgivare efter några år som Rådgivare kundservice, eller så stannar man kvar och utvecklas i befintlig yrkesroll. Det finns även möjligheter att söka sig till andra avdelningar inom banken, såsom exempelvis företagsavdelningen och ekonomiavdelningen.